Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Linky na web -


Administrativní styl -
Avantgarda 30.-30.let - Nezval -
Baroko -
Česká a slovenská literatura 30.-40.rokov v boji proti fašismu ( -
Česka a slovenská literatúra 70.-80. rokov -
Česká a slovenská poezia a próza po roku 1945 do konca 60.rokov -
Česká lit. 15.st., ako výraz krízy stredovekej spoločnosti (Hus, -
Divadlo 1.polovice 30.storočia -
Funkční styly (slohy) - publicistický, odborný, prostě sdělovací -
Generace buřičů, individualismus (Machar, Šalda, Sova, Gellner, -
Historický román a povídka (Jirásek, Winter) -
Humanizmus a renesancia -
Interpunkce -
Jazyk a racionálné štúdium textu. Zpracovanie informácií -
Jazyk a získávání informací -
Jazyk spisovný a nespisovný. Slohové rozvrstvení jazykových pros -
Karel Čapek -
Kritický realismus v české literatuře -
Kritický realizmus vo svetovej literatúre (Stendhal, Balzac,Zola -
Ľudová slovesnosť -
Májovci (Neruda, Hájek, Světlá) -
Mluvnická stavba věty, větné vztahy -
Národné obrodenie v Čechách -
Nářečí a nadnářeční útvary -
Odborný styl -
Ohlas 1.svetovej vojny v českej, slovenskej a svetovej lit. (Rol -
Ohlas 2.svetovej vojny v českej, slovenskej a svetovej literatúr -
Podstatná jména -
Popis -
Pravopis, vztah mezi grafickou a zvukovou stránkou jazyka -
Pravopis, vztah mezi zvukovou a gramatickou stránkou jazyka -
Proletáská poézia -
Přejímání cizích slov a jejich pravopis -
Přídavná jména -
Psaní i/í, y/ý -
Psaní předložek a předpon "s, z, vz" -
Psaní velkých písmen -
Publicistický styl -
Původ a vývoj jazyka -
Realizmus v českej a slovenskej literatúre - vyvrcholenie v 19.s -
Romantizmus -
Ruchovci, Lumírovci (Čech, Sládek, Vrchlický) -
Satira (Borovský, Hašek) -
Slovesa a jejich kategorie -
Slovní druhy a principy jejich třídění -
Souvětí souřadné -
Souvislost rozvoje českého jazyka s vývojem společnosti -
Tematická mnohostrannosť a žánrového bohatstva prózy mezdi dvoma -
Úvaha, úvahový postup -
Větné členy -
Věty podle postoje mluvčího -
Výklad, výkladový postup -
Vypravování -
Vývoj divadla od Národnáho Obrodenia - ND -
Význam slova a jeho složky -
Zájmena a jejich druhy -
Způsoby tvoření slov -
Zvláštnosti staršie českej literatúry (pôvod a vývoj jazyka) -
Žádost -
Životopis, základní údaje a jejich uspořádání -

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka