Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Linky na web - Informatika - výpočtová technika


ARC/INFO ako jeden z významných reprezentantov systémov GIS -
Autocad: Edita?né príkazy -
Autocad: Kótovanie -
Autocad: Kresliace príkazy -
Autocad: Nastavenie a zmena vlastností výkresov a entit -
Autocad: Obluha -
Autocad: Oblužné príkazy -
Autocad: Panel s nástrojmi -
Autocad: Práca s blokmi a atribútmi -
Autocad: Práca s obraovkou -
Autocad: Práca s textom -
Autocad: Šráfovanie -
Avg -
C602: Formáty -
C602: Funkcie -
C602: Grafy -
C602: Pracovné prostredie -
C602: Tabu?kové procesory, význam a využitie v praxi -
C602: Vzorce -
Displeje z tekutých kryštálov -
Druhy po?íta?ových sietí (ISDN, LAN) -
Druhy po?íta?ových sietí - ISDN, LAN... -
Geografické informa?né systémy (GIS) -
HTML -
HTML -
Inicializácia po?íta?a -
Internet a spolo?nos? -
Jedno?ipové Mikroprocesory -
Maturitná otázka - Aké sú spôsoby kódovania v pevných diskoch -
Maturitná otázka - Aké sú úrovne zabezpe?enia dát v sieti Novell -
Maturitná otázka - Assembler, programovanie, syntex, vetvenie, c -
Maturitná otázka - CD-ROM, pripojenie, konfigurácia -
Maturitná otázka - ?o je to BIOS a ako je v systéme zaradený -
Maturitná otázka - ?o je to inštruk?ný súbor mikroprocesoru, ako -
Maturitná otázka - ?o je to opera?ný systém, charakterizujte jad -
Maturitná otázka - ?o je to parita, ako sa prevádza jej kontrola -
Maturitná otázka - ?o je to sofrwarová pamä?, CACHE, RAM disk -
Maturitná otázka - ?o sú diskové rozhrania, charakterizujte jedn -
Maturitná otázka - ?o sú po?íta?ové víry a ochrana proti nim -
Maturitná otázka - ?o sú zbernice, charakterizujte ich základné -
Maturitná otázka - Charakterizujte mikroprocesory rady INTEL -
Maturitná otázka - Charakterizujte optické disky, rozdelenie, pr -
Maturitná otázka - Charakterizujte s=tiové rozhranie RS 232 a pa -
Maturitná otázka - Charakterizujte videosystémy po?íta?ov PC -
Maturitná otázka - Klávesnica, vysvetlite princíp -
Maturitná otázka - Konfigurácia po?íta?a, config.sys, autoexec.b -
Maturitná otázka - Logické obvody NAND, AND, OR, NOR. XOR -
Maturitná otázka - Mikroprocesor ako základný prvok mikropo?íta? -
Maturitná otázka - Modemy, princípy, prepojenia -
Maturitná otázka - Multimédia vo výpo?tovej technike a jej využi -
Maturitná otázka - Pevné disky, geometria, FAT, MBR, prekladanie -
Maturitná otázka - Po?íta?ové siete, rozdelenie, topológia, štru -
Maturitná otázka - Ponukové programy SYSCON, FILER, SESSIEN (NOV -
Maturitná otázka - Popíšte inicializáciu po?íta?a PC -
Maturitná otázka - Popíšte základnú dosku po?íta?a PC, spôsoby n -
Maturitná otázka - Pracovná stanica v sieti, ich softwarové a ha -
Maturitná otázka - Prenosné po?íta?e, základná charakteristika a -
Maturitná otázka - Prerušovací systém mikroprocesoru, tabu?ky pr -
Maturitná otázka - Program FDISK, ako sa vytvára rozdelenie disk -
Maturitná otázka - Programovate?né podporné obvody CPU - radi? p -
Maturitná otázka - Rozdelenie po?íta?ov a ich využitie -
Maturitná otázka - Scannery, princíp a ich využitie -
Maturitná otázka - Správa pamäti segmentovanie v 80 386 -
Maturitná otázka - Tla?iarne, princípy, charakteristiky, rozdele -
Maturitná otázka - Vysvetlite ?innos? polovodi?ových pamätí typu -
Maturitná otázka - Vysvetlite princíp klopného otvoru typu JK -
Maturitná otázka - Vysvetlite princípy ?inností klopného obvodu -
Maturitná otázka - Vysvetlite správu pamäti stránovaní v 80 386, -
Maturitná otázka - Základné testovacie programy pre hardware po? -
Modul PC Nerwork -
Monitory a grafické karty -
MS-DOS: ?o je to opera?ný systém -
MS-DOS: Základné príkazy pre prácu s adresármi -
MS-DOS: Základné príkazy pre prácu zo súbormi -
Paradox: Databázové systémy, prostredie paradox v 4.0 -
Paradox: Dotazy -
Paradox: Editácia, aktualizácia a vypl?ovanie tabu?ky -
Paradox: Modifikácia štruktúry databázy -
Paradox: Vstupné a výstupné zostavy (formáty) -
Paradox: Vytvorenie nonej databázy a tabu?ky, typy položiek -
Po?íta?ová grafika -
Po?íta?ové siete -
Princípy fungovania sietí ATM -
Prvá elektronická banka -
rozdelenie pamäti po?íta?a -
Sie?ový protokol TPC/IP -
Sie?ový protokol TPC/IP -
T602: ?o je to textový editor -
T602: Dokument v T602 -
T602: Práca s blokmi a oknami -
T602: Práca zo súbormi a adresármi -
T602: tla?enie -
Turbo pascal: Dátové typy definované užívate?om -
Turbo pascal: Jednotky (Units) v Pascalu a Unit crt -
Turbo pascal: Príkaz for -
Turbo pascal: Príkaz repeat until -
Turbo pascal: Príkaz vetvenia Case -
Turbo pascal: Príkaz vetvenia IF -
Turbo pascal: Príkaz While do -
Turbo pascal: Procedúry a funkcie -
Turbo pascal: Šdandrdné dátové typy -
Turbo pascal: štruktúra programu, význam jednotlivých ?astí prog -
Úlohy umelej inteligencie -
Úlohy umelejinteligencie -
Víry a boj s nimi -
Vstupno- výstupne zariadenia (rozdelenie, príklady) -
Vyhladanie kontoktov pomocou Internetu -
Význam ochrany informa?ných systémov -
Základné pojmy MS-DOS -

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka