Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


www.studentske.miesto.sk

#miesto_oblast_28#

A. DUMAS
Rytier de Maison-Rouge

Historický román z obdobia Veľkej francúzskej revolúcie, z
obdobia pádu šľachty a nástupu vlády ľudu. Revolučné nadšenie
hraničí až prechádza do fanatizmu, svoju príležitosť majú pom-
stichtiví a intrigánski ľudia. Román opisuje snahu rytiera de
Maison-Rouge zachrániť kráľovnú Máriu Antoinettu pred smrťou. Do
tohto boja zatiahla láska k Genevievie mladého republikána Mauri-
ca spolu s jeho priateľom Lorinom. Nakoniec rytier de Mauson-Rou-
ge zomiera dobrovoľne pri mŕtvole kráľovnej. Maurice, Lorin a Ge-
nevievie sa ocitnú pod gilotínou.
Román je majstrovské dielo Dumasa, sú v ňom pútavo opísané
historické udalosti, do ktorých sú zapletené dobrodružstvá, lás-
ka, nenávisť, intrigy a nesmierna oddanosť.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka