Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Administratívne útvary, ích charakteristika a vymenovanie

Administratívne útvary, ích charakteristika a vymenovanie

Pracovné a administratívne vzťahy vyžadujú informačné útvary. Vyjadrovanie v nich je stručné, presné, vecné. Ďalším ich znakom je prehľadnosť, preto majú ustálenú formu.

Administratívne útvary - osobný posudok, žiadosť, životopis - tvoria komplex písomností, ktoré vypracúva alebo potrebuje človek v rozličných dôležitýczh životných situáciach. Okrem vecnosti, presnosti a výstižnosti informácie a opisu obsahujú aj prvky hodnotenia. Musia byť prehľadné a čitateľné.

Osobný posudok - druh administratívnej charakteristiky, hodnotenia osoby. Musí byť             objektívny, komplexný, zodpovedne vypracovaný.

Životopis - V životopise ide o rozšírenie informačno - opisných častí ako osobný             posudok. Nie je v ňom správna ani prílišná skromnosť, ani prehnané             vychvaľovanie sa.

Žiadosť - má rovnakú formu ako úradné listy. Vecnú, kompozičnú jazykovú stránku tu             dopĺňa okrem informácie aj odôvodnenie, prečo sa žiada.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka