Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


AIDS a HIV

AIDS je ochorenie postihujúce obranyschopnosť organizmu spôso-
bené ľudským imunodeficientným vírusom (human imunodeficiency virus
- HIV). Je to pozvoľne sa vyvíjajúca choroba, ktorá sa prejavuje
celkovými príznakmi, ako sú strata telesnej hmotnosti, zväčšenie
lymfatických uzlín a potenie. Chorí sú veľmi vnímaví aj na určité
typy pľúcnych infekcií, infekcií tráviacej sústavy a určité typy
rakoviny. Choroba bola prvý raz identifikovaná roku 1981 a ešte
koncom 80. rokov sa predpokladalo, že po zjavení príznakov je nevy-
liečiteľná a chorého čaká smrť. Dnes už rozličné protivírusové
prípravky spomaľujú jej priebeh a stále sa vyvíjajú účinnejšie lát-
ky, ktoré prognózu pacientov zlepšujú.

Vírus HIV sa prenáša pohlavným stykom alebo krvou. AIDS prvý
raz opísali ako chorobu homosexuálnych mužov, ktorí často striedali
partnerov. Toto ochorenie však postihuje na celom svete tak mužov,
ako aj ženy a deti a šíri sa tým istým spôsobom ako iné pohlavne
prenosné ochorenia, napr. syfilis alebo hepatitída B. Je dokázané,
že AIDS sa môže preniesť aj pri podávaní liekov nesterilnými ihla-
mi. Začiatkom 80. rokov bolo veľa ľudí (najmä hemofilikov) nakaze-
ných pri transfúzii kontaminovanou krvou, a preto sa v mnohých kra-
jinách zaviedlo povinné vyšetrovanie darovanej krvi a krvné trans-
fúzie sú bezpečné.

Človek nainfikovaný vírusom HIV nemusí mať nijaké príznaky,
prípadne podľahne na jeden či dva týždne ochoreniu, ktoré príznakmi
pripomína iné vírusové ochorenia (horúčka, bolesti hrdla, zväčšenie
lymfatických uzlín, bolesti svalov a celkový úbytok energie). Ďal-
šie mesiace a v mnohých prípadoch potom i celé roky uplynú bez
akýchkoľvek príznakov choroby. V tomto inkubačnom období však môže
človek preniesť infekciu na iných ľudí. Celý tento čas je imunitný
systém tela poškodzovaný stratou určitého typu bielych krviniek,
T4 lymfocytov. Napokon sa vyvinú príznaky v podobe jednoduchého
kožného ochorenia, pľúcnej infekcie či vírusovej infekcie mozgu.

V typických prípadoch nasledujú opakované a čoraz závažnejšie
infekcie, veľká strata telesnej hmotnosti, chronické hnačky a často
sa vyvinie určitý typ kožnej rakoviny, Kaposiho syndróm. Dlhotrva-
júce štúdie potvrdili, že u polovice až dvoch tretín nainfikovaných
sa rozvinú príznaky AIDS do 10 rokov. Niektorí postihnutí si zacho-
vávajú zjavne dobré zdravie.

Liečba antivírusovým liekom Zidovudine (ATZ) spomaľuje likvi-
dáciu T4 buniek, a tým spomaľuje postup ochorenia. Úsilie výskumní-
kov smeruje k objaveniu ďalších účinných liekov a najmä očkovacej
látky.

(Rodinný lekár, Dr. Tony Smith)
Súbor poslal: Sephia

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka