Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Alexander  Sergejevič Puškin

Zdroj: http://vkovac.miesto.sk/referaty.htm

6.6179 – 10.2.1837

Ruský spisovateľ , zakladateľ novodobej etapy ruského písomníctva 19.a20. stotročia. Zahynul v súboji. Ako liberálny šľachtic patril k sympazitantom dekabristického hnutia , zastával však umiernemé monarchistické názory. V rozsiahlej tvorbe naviazal na tradíciu preromantickej literatúry a zároveň vytváral zakladateľské diela ruského literárneho romantizmu vo všetkých žánrových oblastiach. V dráme sa inšpiroval princípmi Sheaksperovej historickej truchlohry v hre Boris Godunov. K vrcholom európskej romantickej prózy  , patrí sem najmä  cyklus Bělkinove poviedky  , novela Kapitánska dcérka a poviedka Piková dáma , v ktorej dôsledne rešpektuje a odtieňuje rozličnú atmosféru panujúcu v jednotlivých vrstvách ruskej spoločnosti. Písal tiež literárne kritiky ,publicistiku  ,vydával literárny časopis  Sovremenik ( Súčastník ). Jeho najväčší význam pre ruskú literatúru však spočíva v básnickej tvorbe. Začínal ako preromantický lyrik , postupne stále viac inklinujúci k byronovským romantickým témam ( rozprávkový epos Ruslan a Ludmila , poémy Kavkazský zajatec , Bachčisarajská fontána , Cigáni ) , na ktorých základe vznikol I román vo veršoch  Evžen Onegin. Tragikomický romantický hrdina tu po  prvý krát  v ruskom písomníctve ztelesňuje osud tzv. Zbytočného človeka a dilema jeho moderných životných gest , ku ktorým patrí klasická ( aj parodicky chápaná ) skúška lásky a cti. Písal tiež veršované rozprávky a spracovával folklórne motívy.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka