Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Analógia medzi oscilátormi

Autor: Wepman

-                 zhodné matematické vyjadrenie – vzťahy pre mechanický oscilátor platné aj pre elektromagnetický oscilátor. Nabitie kondenzátora zodpovedá vychýleniu závažia z rovnovážnej polohy. Elektrická energia Ee  zodpovedá mechanickej potenciálnej energii Ep. Najväčšiemu prúdu cievky zodpovedá prechod závažia rovnovážnou polohou. Magnetickej energii Em zodpovedá mechanickej kinetickej energii Ek.

   - vzťahy energii : Ep = ½.F.y ; Ek = ½.m.v2

             Ee = ½.uq  ; Em = ½.L.i2 

      Y = q ; v = i ; Ep = Ee ; Ek = Em ; F = u ; m = L

   - najvyššia hodnota náboja na platnich je totožná

     s amplitzúdou výchylky a preto ju môžeme nazvať

     amplitúda náboja

   - uhlová frekvencia je totožná z okamžitému   

     napätiu medzi kondenzátora – amplitúda napätia

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka