Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Andrej Sládkovič

Alexander Sergejevič Puškin

KAPITÁNOVA DCÉRA

Vyšlo vo vydavateľstve Tatran v Bratislave roku 1969.

Alexander Sergejevič Puškin (1799-1837): Pochádzal zo šľachtickej rodiny, od mlada sympatizoval s odporcami cárizmu. Za politické verše ho poslali do vyhnanstva na juh, kde vznikli jeho romantické poémy Kaukazský zajatec a Cigáni. Jeho tvorba mala charakter boja proti útlaku a bezpráviu. Jeho politické sympatie patrili dekabristom – revolucionárom, čo dokumentuje báseň Na Sibír. História Ruska, otázky spravodlivosti a krivdy sú témami tragédie Boris Godunov a poém Poltava a Medený jazdec. Ďalej napísal veršovaný román Eugen Onegin a nakoniec ako vrchol svojej tvorby ľúbostný román Kapitánová dcéra...

Postavy: Peter Andrejevič Griňov, Saveľjič, Ivan Kuzmič Mironov, Mária Ivanovna Mironová, Vasilia

                Jegorovna, Palaša, Maximič, Švabrin, Jamelian Pugačov

Obsah: Peter Griňov odišiel slúžiť k vojakom do Belogorskej pevnosti, kde sa zaľúbil do Máše, dcéry kapitána Ivana Kuzmiča Mironova. Jedného dňa napadol pevnosť Pugačov. Kapitán a jeho žena boli popravení a Pugačov určil za nového veliteľa Švabrina, ktorý pred tým slúžil v pevnosti a posielal Pugačovovi správy. Keďže Griňov sa s Pugačovom stretol na ceste do Belogorskej pevnosti a daroval mu kožuch, Pugačov ho pustil na slobodu, a tak šiel Griňov slúžiť do Orenburgu. Švabrin chcel, aby si ho Máša vzala, ale tá ľúbila Petra Andrejeviča, tak ju nútil nasilu. Griňov sa o týchto krutostiach dozvedel a vydal sa Máši na pomoc. Cestou ho však zajali Pugačovovi ľudia a zaviedli ho k ich vodcovi. Griňov o všetkom povedal Pugačovovi a ten mu pomohol, vyslobodil Mášu a Švabrina potrestal. Pugačov viedol boje aj proti Orenburgu, ale nakoniec sa cárovým vojskám podarilo zvíťaziť a Pugačova zavreli. Obvinili však aj Griňova, ktorého udal Švabrin, vraj spolupracoval s Pugačovom. Máša sa o tomto nešťastí dozvedela a šla prosiť o milosť k cárovnej. Tej všetko rozpovedala a ona udelila Petrovi Andrejevičovi milosť. Pugačov bol popravený a máša s Griňovom sa zosobášili...

Súbor poslal: Wepman

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka