Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Šablóna pre čitateľský denník

(8)


Andrej Sládkovič

(1820 Krupina - 1872 Radvaň)

 

diela: Svôvety v rodine Dušanovej, Marína, Detvan (Martin, Družina, Slatinský jarmok, Vohľady, Lapačka),

 

 

Detvan

(lyricko-epická skladba)

 

 

O diele:

Skladá sa z piatich spevov : Martin, Družina, Slatinský jarmok, Vohľady, Lapačka

Časové umiestnenie: obdobie vlády kráľa Mateja

Miesto deja: Detva

 

Obsah:

Martin

- oslava krásnej podpolianskej prírody, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je ľud, Martin Hudcovie - urastený, švárny šuhaj, syn prírody, pastier oviec

 

 

Stojí vysoká, divá poľana,

mať stará ohromných stínov,

pod ňou dedina Detvou volaná,

mať bujná vysokých synov.

Či tých šarvancov Detvy ozrutných

Poľana na tých prsiach mohutných

nenosí a nenadája?

Alebo aspoň na tie výšiny

nehľadí dcéra tejto rodiny

keď má porodiť šuhaja?

 

Akoby Detva obrov nemala,

mať zrodila v poli syna,

trávovú plachtu porozvíjala,

z buka na buk ju pripína.

Prvý raz šuhaj oči roztvorí,

čo vidí? výsosť Poľany hory

a opachy nezvratných skál,

i spustí zraky prvé v doliny

čo vidí? hory zázračnej stíny

a prekrásnu slovenskú diaľ.

Mať žne, a kto to dieťa čičíka?

Šum lístia storočných dubov,

a k akej piesni chlapča privyká?

Vietor duje horou hrubou

a pekná pieseň šumnej materi

mladuškú dušu len s krásou mieri.

A preto potom on rád počúva,

aj keď Poľanou vietor predúva,

aj mladuchy slovenskej spev.

 

Čo vrstovníci moji myslíte?

Nie je to už nádeje svet?

Keď už vo svojom mladom úsvite

národ si vie krásne hovieť?

Nie je to zora budúcej slávy,

keď z nešťastia si blaženosť spraví,

umná živosť nášho ľudu?

On v púšti stojí, v nebi žije

čo keď sa puk ten vo kvet rozvije?

Svety nám závidieť budú.

 

 

Družina

- tu už sa prejavujú Martinove dobré vlastnosti, zabije sokola, ktorý sa vrhol na zajaca, oslobodí ho. Cestou stretne zbojníkov, ktorí majú v moci Elenu. Premôže ich, jedného z nich zabije a Elenu si odnesie.

 

Slatinský jarmok

- významné stretnutie Martina s Kráľom Matejom. Rozhovor, ktorý sa tu uskutoční, umožňuje básnikovi ukázať Martina v novom prostredí, keď sa správa rovnako prirodzene a smelo, keď oznámi kráľovi zabitie jeho sokola. Na druhej strane kráľovo služobníctvo kreslí ako panovačné a povýšenecké

 

Vohľady

- stretnutie s Elenou a jej úprimnou láskou k Martinovi, ktorá je v protiklade so záletníctvom Mateja

 

Lapačka

- Martin sa predstavuje ako uvedomelý, hrdý vlastenec, ktorý je ochotný vstúpiť do kráľovho Čierneho pluku, ale len ak si bude môcť ponechať to, čo tvorí jeho ľudový a národný svojráz.

 

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka