Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


www.studentske.miesto.sk

#miesto_oblast_28#

Detvan

Básnik životného kladu. Jeden z hlavných tvorcov novodobej slovenskej poézie, ktorý veril v sily ľudu a vývin ľudstva k dobru, pravde o kráse. Vytvoril dva vrcholné diela - Detvan a Marína. V Detvanovi kladie do popredia národnú a sociálnu problematiku. Diela má pevnú dejovú líniuf.
Hlavné postavy: Martin a Elena.
Martin a Elena sa stávajú ľudovými typmy, sú obrazom mravnej sily a zárukou národnej budúcnosti. Dej Detvana sa skladá z piatich spevov.

  1. spev Martin - Sládkovič podáva o pis krásnej prírody z pod Poľany, kde ľud je jej neoddeliteľnou súčasťou. Sem nám predstavuje detvianskeho mládenca Martina Hudca. Jeho charakter upevnila krásna slovenská prírody.
  2. spev Družina - sem sa dozvedáme veľa vecí o Martinovi, ktorý je šťastný medzi valachmi na salaši. Martin zabije sokola, ktorý patrí kraľovi Matiášovi. Martin ho veľmi chce zaniesť královi. Cestou ku kráľovi stretne zbojníkov a pustí sa s nimi do boja, jedného zo zbojníkov zabije a oslobodí Elenu.
  3. spev Slatinský Jarmok. V tomto speve sa Martin vyberie na Slatinský jarmok, kde stretne kráľa. Ospravedlní sa kráľovi za zabitie sokola ale zároveň vysvitne, že zabil aj zbojníka. Kráľovi sa jeho odvaha zapáčila a kráľ sa mu odmení.
  4. spev Vohľady. Sem sa do popredia dostáva Elena. Predstavuje typ Slovenskej devy, je verná svojmu Martinovi. Jej krása očarila kráľa Matiáša ale ona ho odmieta.
  5. spev Laapačka. Sem sa Martin predstavuje ako hrdý vlastenec a vstupuje do královho čierneho pluku, jeho podmienkou je, že si nechá kroj, svojú valašku, opasok, fujaru a Elenu.
Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka