Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Fakulta masmediálnej komunikácie

Fakulta masmediálnej komunikácie

Univerzita svätého Cyrila a Metoda v Trnave

 

Cambellove polievky

(Andy Warhol)

 

Tomáš Jaroš                                                                  2000/2001

1. ročník                                                                         2. skupina

 

 

     Kultový obraz šesťdesiatych rokov, ktorý vznikol po prvýkrát v roku 1962 a na svet mu pomohol Američan slovenského pôvodu Andy Warhol. Zobrazuje americkej verejnosti dôverne známy produkt ich každodennej spotreby – paradajkovú Cambellovu polievku v konzerve, ktorú ešte aj teraz kúpite v nezmenenom charakteristickom bielo-červenom obale v každých potravinách za 119 centov. Warhol sa celkovo zaoberal objektmi, ktoré sú všeobecne známe a zobrazil ich v novej, ale pritom klasickej rovine a pohľade, vytvoril z nich kultové predmety svojej doby aj vďaka svojmu osobitému spôsobu vykreslenia doteraz nepovšimnutej skutočnosti na spôsob reklamného plagátu. Zámerne  zvolil tie úplne najbežnejšie predmety, s ktorými Amerika denne prichádzala do styku, stvoril z nich symboly modernej doby a konzumnej spoločnosti, aby ukázal ako sa dajú využiť pre umenie aj komerčné výrobky, ktorým vdýchol svoje čaro a stali sa predmetom jeho umeleckej tvorby. Z komerčného  objektu utvoril komerčné umenie, pretože jeho diela boli ľahko zapamätateľné a šíriteľné, tlačené vo veľkých nákladoch sa stali nesmierne populárne u všetkých vrstiev spoločnosti najmä svojou blízkosťou konzumentovi predmetov, ktoré zobrazoval. To umožnilo spotrebiteľovi (tento názov som použil kvôli charakteru tohoto umenia) spoľahlivejšie absorbovať obrazy, na ktorých sa vyskytli iné, inovované zobrazenia americkej každodennej skutočnosti.

Jeho Cambell’s tomato soup sa stali v USA natoľko populárne, až sa raz v New Yorku zjavil vagón metra pomaľovaný plechovkami od polievky Cambell (fotografiu je možné nájsť v publikácii od autorov: Henry Chalfant, Martha Cooper: Subway art). Tak sa jeho polievky stávali populárnejšie, dostávali sa do nesmierne širokého povedomia spoločnosti a vytvoril sa z nich  univerzálny symbol ako Ameriky, tak aj jednoduchosti, konzumnosti a aj Warhola samotného.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka