Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


ATÉNY

-         juhovýchodná časť Grécka, územie Atiky
-         kmene Atiky zjednotil kráľ Thézeus
-         obyvateľstvo Atiky – ióni
-         Atény boli bohaté na nerastné suroviny, hlavne na mramor a Ag
-         Atény mali hrad – Akropolu, kde sídlil kráľ Bazileus, ktorí mal právomoci : sudca, panovník, kňaz a veliteľ vojsk. Vládol pomocou vlády aeropág (Aeropág zasadala na Aerovom pahorku), ktorej členmi boli achonti
-         Grécko bolo rozvrstvené podľa majetku na : Slobodné obyvateľstvo (euprasidy), bohatú vrstvu (aristokracia), obyčajní ľud (démos)
-         v druhej polovici 7 st. V Aténach vypuklo soc. napätie v dôsledku dlhov a preto v roku 621 PrKr vyšli Drakónové zákony. Boli veľmi prísne, za ťažké zločiny bol trest smrti
-         Achont – najväčší úradník v Aténach, mal právomoci z oblastí kráľ. moci. Najznámejším Achontom bol Solón. Jeho reformi mali zabrániť zotročovaniu dlžníkov. Zrušil dlhy roľníkov (seisachtereia), vykúpil občanov, ktorí boli predaní do otroctva a vrátil im pôdu (bezzemkom nedal pôdu). Solón rozdelil Grécko na nové vrstvy: Aridtokracia, jazdci, zeugy, téti

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka