Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hžadaj aj na .sk .cz webe


Austrália

Austrália – provincie a Nový Zéland

Provincia

 

Západná Austrália

Severné Teritórium

Južná Austrália

Queensland

Nový Južný Wales

Victoria

Ter. hlav. mesta

Tasmánia

Nový Zéland

Hl. mesto

Perth

Darwin

Adelaide

Brisbane

Sydney

Melbourne

Canberra

Hobart

Wellington

Podiel obyvateľov

9 %

1 %

9 %

?

35 %

27 %

?

3 % - najviac na vidieku

100 %

Podiel územia

33 %

18 %

13 %

22,4 %

10 %

3 %

?

Najmenšia provincia

100 %

Priemysel

Ťažobný:

Železná ruda

Zlato – Calgory

Ropa, z.p.

Bauxit, Nikel

Hutníctvo

 

Ťažobný:

Urán, mangán, polymetalic-ké rudy, bauxit, žel. ruda, ropa a z.p.

Ťažobný:

Žel. ruda

Ropa a z.p.

Strojársky

Potravinársky

Ťažobný

Potravinársky: cukor, mäso

Ťažobný:

Č. uhlie –

Sydney

Polymetal. rudy – Bronhill

Hutnícky:

New Castle

Ťažké strojárstvo

Anorganická chémia

Ťažobný:

Hnedé uhlie – Yallum Morwell

Ropa a z.p.:

Basov prieliv

Administra-tívne stredisko politiky, vlády, kultúry.

Ťažobný:

Cín, meď, zinok, bauxit, pyrity

Potravinársky

?

Poľnoho-spodárstvo

Pestovanie pšenice

Chov oviec

Chov hovädzieho

dobytka

Ovocie, obilniny, vinná réva

Chov oviec

Cukrová trstina, subtrop. Ovocie, ťažba dreva

?

Pšenica, hovädzí dobytok – mlieko, ovce

Zemiaky, ovocie, zelenina

Chov oviec, hov. dobytka

?

Doprava

V husto osídlených častiach

Letecká, námorná

 

 

 

Zaostáva

Pobrežná, letecká

?

Sídla

Perth

Albany

Darwin

Alice Springs

Adelaide

Brisbane

Rockhampton

Townsville

Quabston

Sydney

New Castle

Port Camble Broken Hill

Melbourne

Geelong

Canberra

Hobart

Launceston

Wellington

Auckland

Hamilton

Dunedin

 

 

 

 

Oblasť:

Austrália

Oceánia

Sídla

Brisbane, Melbourne, Sydney, Adelaide, Perth, Hobard, Darwin, Canberra

 

Honolulu, Papeete,

Obyvatelia

98 % - Európania (v minulosti Maouri – Nový Zéland)

2 % - Pôvodní černosi

 

Priemysel

Spracovateľský

Ťažobný (hl. v minulosti)

Strojársky:

dopravné prostr., elektrotechnický, stroje

Plastických hmôt

Stavebných hmôt

Petrochmický (kyseliny)

Potravinársky

Ťažobný:

Nikel, meď, zinok – Nová Kaledónia

Zlato, meď – Nová Guinea

Fosfáty – väčšina štátov

 

Poľnohospodárstvo

Expanzia –6,4 % je orná pôda z toho 40 % sa obrába

Chov oviec - 25 % (vlna 35 %) vo svete,  Hov. dobytok, hydina

4/5 pestovaných rastlín sú obylniny–pšenica,jačmeň,ovos, ryža.

Ostatné : bavlna,  ovocie, ananásy, banány, tabak, vinič, palmy, kukurica

Eukalyptus, santal, eben. Rybolov.

Ovocie (banány, ananásy)

Kaučuk, káva, palma kokosová, batiti, jami, cukrová trstina, ryža, kukurica, subtropické ovocie.

Chov ošípaných, hov. dobytka oviec.

Doprava

1.      Automobilová, 2. Železničná, 3. Letecká, 4.Vodná – pobrežná

Vodná

Zahraničný obchod

Export: Najviac produkcie je vlna

2. navýznamnejší vo produkcii hov. mäsa a cukru (aj pšenica)

Chémia, oceľ

Autá, stroje

Doprava a telekomunikácie

Import: Strojné zariadenia

Spotrebný tovar

Hlavní obchodní partneri: Japonsko, USA, Nemecko, Veľká Británia, Nový Zéland

 

 

Objavitelia

Abel Tasman v roku 1642 oboplával Austráliu (objavil Tasmániu),

Magalhaes v roku 1522 objavil prvé ostrovy Oceánie,

Ostatné objavoval  James Cook.

 

Za tento súbor vďačíme:
Branislav Zríny
zriny@bb.telecom.sk
Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka