Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


BONAPARTIZMUS

Zdroj: http://vkovac.miesto.sk/referaty.htm

Forma autokratickej( samovláda – forma vlády , vktorej najvyššiu a neobmedzenú moc v štáte sa súsreďuje  do rúkjednotlivca  alebo úzkej skupiny. Výkon moci sa opiera obyčajne o ozbrojené sily a byrokratickú štátnu správu  , uchylujúcu sa k nezákonným , spravidla diktátorským metódam vládnutia.)  kontrarevolučnej vlády , ktorá chráni záujmy veľkej buržuázie a opiera sa mocensky o vojsko a byrokratický (  byrokracia – špecifická forma sociálnej organizácie spoločnosti , ktorej podstata spočíva predovšetkým v odtrhnutí výkonnej moci  od vôle a rozhodovania väčšiny člrnov organizácie , %ďalej v prevahe formy nad obsahom  v činnosti organizácie a konečne v podriaďovaní pravidiel  fungovania tejto organizácie  , jej uchovaniu a upevňeniu. Byrokracia je vlastná spoločnosti založenej na sociálnej nerovnosti a vykorisťovaní, kedy je mocsústredená v rukách úzkej vládnucej skupiny . )štátny aparát , a sociálne o konzervatívne roľníctvo.Bonapartizmus lavíruje medzi hlavnými triedami spoločnosti a predstiera , že stojí nad triedami. Nedemokratický režim vnútri štátu doplňuje šovinizmom a dobyvačnou politikou navonok. Názov bonapartizmu sa odvodzuje od Napoleóna I. Buonaparta a Ľudovíta Buonaparta ( Napoleóna III. ).

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka