Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Baktérie a sinice

BAKTERIE

- protocelulární prokatyotní mikroorganismy, 1 nm, tvorba spór (sporulací)
- výskyt- voda, vzduch, půda, sliny, vyžadují vlhko (při nedostatku vody zastavují činnost, příhodná tepl. 30o, ve vodě o 60o- smrt)
- stavba: morfologie - koky, diplokoky, streptokoky, stafylokoky, bacily, vibria,spirochety

anatomie:
- cytoplazma (ribozómy, mol. DNA nebo chromozóm, plazmidy), cytoplazmatická membrána, buněčná stěna (tvořena peptidoglykanem), bičíky
- plazmidy - mol. DNA v cytoplazmě, stočené do kruh. útvaru
- fce.: - zajišťuje spájení (konjugaci) bakterií - nevzniká nový jedinec, ale obnovuje se buněčná hmota
- kódují enzymy, zajišťují patogenitu (schopnost vyfolat patologický stav jiného org.)
- zajišťují odolnost v neobvyklých podmínkách, zaj. retistenci vůči lékům

rozmnožování:
-nepohlavní - příčným dělením
- pohlavní - výměna genet. informace s jinou bakterií

metabolismus:
- velmi rychlý, velká rozmanitost - skoro všechny typy:
autotrofní: fototrofní - zisk E ze slun. zář. (fotosyntézou)
chemotrofní: zisk E oxidací anorg. látek (chemosyntézou) (serné b., nitrifikační b., Azobacter)
haterotrofní: zisk E oxidací org. látek:
saprofytní - z odumřelých těl nebo výměšků
parazitní - z živých těl, infekce (angína, úplavice, mor)
symbioti - např. b. Escherichiacoli - ve střevech

podle vztahu ke kyslíku:
aerobní - kyslík je nepostradatelný
anaerobní - nepotřebují kyslík
fakultativně anaerobní - v přítomnosti kyslíku jej využívají, jinak dýchají anaerobně

přenos bakterií:
- přímým stykem, potravou, vdechováním, poraněnou kpží (infekce ran, pohl. choroby, tetanus), bodnutím hmytem
prům. využití: máselné kvašení, alkoholové kvašení (probíhá anaerobně), octové kvašení (probíhá aerobně), výroba rozpouštědel, enzymů, čištění
odpadních vod, výroba lihu ze škrobu, mlěkáren. prům., výroba vitamínů, antibiotik, alkaloidů, aminokyselin, bílkovin, org. kys.

v přírodě:
- způsobují hnití, tlení

odstranění :
- sterilizace - plamen, pára, var, tlak - ethanol, manganistan draselný, antibiotika
- pasterizace - 1x na 70o- nedosáhne se sterility

SINICE

prokaryot. fototrofní organismy, jako zdroj uhlíku přijímají oxid uhličitý, mnohé mohou využívat molekulární dusík, nejmenší nároky na výživu na Zemi, jednobuněčné, mnogé vytvářejí kolonie, jiné mnohobuň. vlákna
- v cytoplazmat. membráně - fotosyvtetická barviva - chlorofyl, fykocyan a fykoerytrin
- obsahují plynové vakuoly - nadnášejí
- produkt fotosyntézy sinic a jejich zásobní látka - sinicový škrob
- rozmnožování- příčným dělením (jednobuněčné)
- vláknité - pomocí tenkých vláken - hormogonií
- akinety - klidové spóry, vznikají spojením několika vegetativních buněk a vytvořením tlusté buněčné stěny
- heterocysty - tvarově odlišené buňky schopné vázat vzdušný dusík

výskyt:
- arktické oblasti až horké prameny, slaná i sladká voda, pionýrské organismy (skály, kůra stromů, ...), v planktonu
- symbióza - s houbami v kořenech lišejníků, s kořeny cykasů, zelené řasy, ...

význam:
- spolu s bakteriemi nejstarší organismy na Zemi (3,5 2,7 mld let)
- obohacování rýžovišť dusíkem
- některé produkují biologicky aktivní látky (např. s účinkem protihoubovým, protinádorovým, neurotoxickým)
- zástupci - jednořadka, drkalka

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka