Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Bakunin Michal  Alexandrovič

Zdroj: http://vkovac.miesto.sk/referaty.htm

30.5.1814     -  1.7.1876

Bol to ruský anarchista. Pochádzal zo šľachtickej rodiny  a krátko pôsobil v ruskej armáde. Od roku 1838 sa zaoberal sociálnou teóriou. Roku 1842 odišiel do emigrácie  , vystupoval proti cárskemu samoderžaviu. Bol aktívny pri niekoľkých revolučných vystúpeniach 1848/49( aj v Prahe) , od roku 1850 bol väznený v Sasku , Rakúsku a Rusku. 1861 ušiel z vyhnanstva na Sibíri a potom žil vo Veľkej Britániii , Taliansku , Švajčiarsku a vo Francúzsku. Presadzoval krajne socialistické zásady boja proti štátnej moci , inšpiroval  anarchizmus a nihilizmus v Rusku. 1872 bol vylúčený stúpencami Marxa z internacionály . Potom odišiel z verejného života.

Nihilizmus:absolútne negatívny  , odmietavý  postoj ku spoločnosti a k životným hodnotám. Neuznáva žiadne ideály. Termín pochádza od nemeckého filozofa Jacobiho. K jeho rozšíreniu prispel najmä Turgenev románom Otcovia a deti.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka