Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


BEDŘICH (FRIDRICH)

*okolo 1141, (?),V25.3.1189, (?); český kníže

V roce 1157 byl syn Vladislava II. a Gertrudy Babenberské Bedřich zasnouben s Alžbětou, dcerou Gejzy II. Uherského, o tři roky později se stal olomouckým údělníkem. Roku 1162 byl spolu se strýcem Děpoltem vůdcem pomocných vojsk proti Milánu. Král Vladislav II. ve snaze zajistit Bedřichovi nástupnictví dosadil ho na konci roku 1172 na trůn, a to bez domácí volby a bez souhlasu římského krále. Synové Soběslava I. měli však podle stařešinského zákona větší právo na trůn. Využili toho již v roce 1173 na říšském sněmu v Hermsdorfu. Bedřich tu byl sesazen. Poté byl držen u císařského dvora a odešel do vyhnanství. Stál na Barbarossově straně při smírném jednání mezi ním a papežem Alexandrem III. v Benátkách roku 1177. Císař mu udělil v roce 1178 v Turíně Čechy v léno s tím, že si je musí dobýt. Stalo se tak až bitvou na Bojišti 21.1.1179, kde byl Soběslav II. poražen. Bedřich se však záhy projevil jako neschopný panovník. Dostalo se mu dokonce poněkud nelichotivého označení ,,kníže sedláků". Sotva mohl imponovat svému šlechtickému okolí, když bylo o něm známo, že knížectví řídí spíše jeho manželka než on sám. Nedovedl si získat na svou stranu ani představitele církve. Jasně se to ukázalo již při volbě nového pražského biskupa na konci ledna 1179, kdy jako kandidáta na delší dobu prázdný biskupský stolec představila kněžna Alžběta (!) svého dosavadního kaplana Valentina (Vališe). Vyvolalo to značnou nevoli. Všeobecné nespokojenosti využil ctižádostivý Konrád Ota, původně znojemský úředník.
Dlouho tajené zášti vůči neschopnému Bedřichovi propuklo v létě 1182 v otevřený odboj. Bedřich byl zbaven trůnu a potupně vyhnán ze země. Na jeho místo byl zvolen Konrád Ota. Bedřich uprchl na císařský dvůr. Fridrich Barbarossa nemohl jen tak připustit, aby panovník, kterého sám dosadil na trůn, skončil tak neslavně. Využil situace a provedl zásadní změny v postavení českého státu. ten byl rozdělen na dvě samostatná knížectví, přičemž Morava byla přímo podřízena císaři. Čechy dostal Bedřich a Moravu Konrád Ota. Roztržení však netrvalo dlouho. Bedřich zlikvidoval roku 1184 povstání Václava II., táhl na Moravu a v bitvě u Loděnic 10.12.1185 porazil Konráda Otu. Ten se mu poddal a podle smlouvy uzavřené v Kníně přijal od Bedřicha Moravu v léno. Příštího roku se Bedřich dostal do sporu se svým bratrancem, pražským biskupem Jindřichem Břetislavem. V roce 1187 dosáhla krize Bedřichovy vlády, ale i českého státu vrcholu, když se Jindřich Břetislav stal říšským knížetem a jeho statky tak spadaly pod bezprostřední pravomoc říše. Bedřich přes všechny ztráty stál věrně při Barbarossovi a v roce 1188 se rozhodl účastnit křížové výpravy. Jejího tažení se však již nedožil, zemřel v březnu roku 1189. Jeho smrt výjimečně nevedla k žádným roztržkám. Na základě předchozích úmluv se mohl stát českým knížetem Konrád Ota. Kníže Bedřich je pohřben ve Svatovítské katedrále.
Bedřich se roku 1147 oženil s Alžbětou, dcerou Gejzy II. Uherského (V12.1. po roce 1189). Děti Vratislav (*?-Vpřed 1181), zřejmě Helena (*okolo 1164-V?), Žofie (*?-V24.5.1195), Ludmila (*?-V4.8.1240), Olga (*?-V21.7. před 1172/73), Markéta (*?-V28.7. před 1172/73).
 

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka