Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Belo Polla

Autor: www.books.sk
Vydavatelstvo FORMAT, P. O. Box 8, 902 01 Pezinok, Slovakia

Narodil sa 12. aprila 1917 v Humennom v rodine murarskeho a kamenarskeho majstra. Do ludovej a mestianskej skoly chodil v rodisku, do gymnazia v Michalovciach, kde roku 1937 aj zmaturoval. V rokoch 19371942 studoval slovencinu a dejepis na FF Slovenskej univerzity v Bratislave. Vedeckovyskumnu pracu zacal ako pracovnik Archivu Ministerstva vnutra v Bratislave, kde posobil v rokoch 19421944. Potom bol jeden skolsky rok profesorom slovenciny a dejepisu na Ucitelskej akademii v Bratislave. Od septembra 1945 sa stal pracovnikom Historickeho odboru Matice slovenskej v Martine. V aprili 1948 sa stal archivarom v Oblastnej pobocke Polnohospodarskeho archivu v Kosiciach. Tu pracoval do roka 1950. Potom ho nezakonne odsudili na trest odnatia slobody v trvani 18 mesiacov. Od maja pracoval ako vazen v Handlovskych baniach. Trest mu zmenili na 8 mesiacov. Kratko po prepusteni na slobodu ho znova zaistili, vaznili vo vysetrovacej vazbe a znova odsudili na 10 mesiacov. Po navrate z vazenia sa zamestnal ako mzdovy uctovnik na Krajskej vodohospodarskej sluzbe v Kosiciach. V aprili 1953 nastupil do Statneho archeologickeho ustavu pobocky v Kosiciach. V rokoch 19571960 bol veducim historickoarcheologickeho oddelenia SAV v Nitre a v rokoch 19611986, teda az do odchodu na dochodok, bol vedeckym pracovnikom historickoarcheologickeho oddelenia Slovenskeho narodneho muzea v Bratislave. Zije v Bratislave.

Belo Polla je v povedomi slovenskej kulturnej a vedeckej verejnosti zapisany predovsetkym ako historik a archeolog. Po viacrocnej publikacnej cinnosti v odbornych casopisoch i v dennej tlaci a po nezakonne vynutenej prestavke knizne vydal popularnu pracu Vychodoslovenske hrady a kastiele (1956 spoluautor), ktorej druhe, rozsirene a prepracovane vydanie vyslo roku 1966 a tretie pod nazvom Hrady a kastiele na vychodnom Slovensku roku 1980. Roku 1944 vydal brozuru Ohlas zrusenia Matice slovenskej na uhorskom sneme (druhe vydanie 1995), nasledovala monografia PhDr. Stefan Moyses (24. 10. 1797 5. 7. 1869) (1947, druhe, rozsirene a prepracovane vydanie roku 1997), ako aj dalsie monografie Historickoarcheologicky vyskum Bratislavskeho hradu roku 1958 (rotaprint 1959 spoluautor) a Pohrebiska zo starsej doby bronzovej na Slovensku (1960 spoluautor). Popularizacny charakter maju diela viacerych autorov Bratislavsky hrad (1960) a Nitra (1961). Odborne samostatne monografie: Stredoveka zaniknuta osada na Spisi Zaluzany (1962), Kezmarok. Vysledky historickoarcheologickeho vyskumu (1971), Bratislava Zapadne suburbium; Vysledky archeologickeho vyskumu (1979), KosiceKrasna. K stredovekym dejinam Krasnej nad Hornadom (1986) a Archeologia na Slovensku v minulosti (1996). Je spoluautorom a zostavovatelom rozsiahlej vedeckej monografie Archeologicka topografia Bratislavy (1991).

Bibliografia B. Pollu obsahuje 435 jednotiek. Okrem uvedenych kniznych prac jeho studie najdeme v Historickych zbornikoch Matice slovenskej, Slovenskej lige, v Kulture, v Novych obzoroch, v Zborniku Slovenskeho narodneho muzea Historia (zredigoval 25 rocnikov), v Historickom casopise, Vlastivednom casopise, Pamiatkach a muzeach a i.

december 1998

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka