Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Bojnický zámok

Stredoveký hrad stál na mieste dnešného Bojnického zámku na travertínovom brale neďaleko staršieho slovanského hradiska nad mestečkom rovnakého mena. Postavili ho pravdepodobne v druhej polovici 13. Storočia, pretože podľa písomnej správy z r. 1302 už jestvoval. V tom čase ho vlastnil Matúš Čák Trenčiansky, po ktorého smrti pripadol kráľovskej korune. Panovníci ho dávali potom často do zálohu, neskôr aj do držby vplyvným feudálom. Najznámejší z nich boli v stredoveku Nofryovci, pôvodom z Talianska, ktorý ho mali od r. 1430 v držbe pol storočia. Po ich vymretí r. 1485 daroval kráľ Matej Bojnice svojmu nemanželskému synovi Jánovi Korvínovi. Potom boli vlastníkmi hradu Zápoľkovci a od r. 1527 vyše jedno storočie Thurzovci ( do r. 1636). Od tých čias až do najnovšej doby patril Pálffoyvcom. Hrad bol zároveň sídlom panstva, ktorému podliehali 3 mestečká a 14 dedín. Pôvodný gotický hrad, ktorý takmer úplne pohltili neskoršie prestavby, skladal s a z vnútorného hradu a vonkajšieho opevnenia. Najrozsiahlejšiu prestavbu hradu urobili Pálffyovci v r. 1899 – 1909, pri ktorej vnútornú časť nahradili celkom novými budovami s vysokými vežami a ochodzami podľa vzoru francúzskych stredovekých hradov. Zo starého objektu zachovali iba časť vonkajšieho opevnenia a k nemu priliehajúce hospodárske a administratívne budovy. Po oslobodení r. 1945 stal sa Bojnický zámok majetkom československého štátu a zriedili v ňom vlastivedné múzeum.


Stránka pochádza od: "Spreader" za čo mu partí poďakovanie
Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka