Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


BRATISLAVA

je hlavným mesto Slovenskej republiky, významným administratívnym a riadiacim
centrom so sídlom prezidenta SR, zastupiteľského zboru NR SR i vlády SR s
jednotlivými ministerstvami a finančnými inštitúciami.

poloha - leží v stredoeurópskej oblasti, prakticky 150 km západne od
geografického stredu Európy (na Krahuliach pri Kremnici). Rozprestiera sa
na styku hraníc troch štátov s Rakúskom a Maďarskom, v trojuholníku
historicky významných metropol Viedeň - Budapešť - Bratislava.
leží v juhozápadnej časti Slovenska na 48o09' severnej zemepisnej šírky
17o07' východnej zemepisnej dĺžky, vejárovite sa rozprestiera na oboch
stranách Dunaja pri úpätí Malých Karpát na celkovej ploche 367.6 km2 v
nadmorskej výške od 127-514 m n. m..
vzhľadom na Slovensko je excentricky položená, však vzhľadom na
európske postavenie leží na križovatke najvýznamnejších dopravných a
polohových systémov v severo-južnom a východo-západnom smere v
prepojení na Budapešť, Viedeň i Prahu.
obyvateľstvo - počtom obyvateľov 452 282 (1996) je najväčším mestom na
Slovensku. Hustota obyvateľstva je 1230 obyv./km2. Počet obyvateľov
Bratislavy predstavuje 8.4% podiel zo Slovenska.
podnebie - leží v teplej až mierne teplej oblasti s nevýraznou zimou (január
-1.6oC) a teplým letom (júl 20.1oC) o priemernej teplote 10.3oC patrí
medzi najteplejšie miesta na Slovensku. Mesto má 1976.4 hodín
slnečného svitu ročne a ročný úhrn zrážok 527.4 mm.
územné členenie - 5 okresov (podľa členenia štátnej správy), 17
mestských častí (podľa samosprávneho členenia), 20 katastrálnych území
názov - BRATISLAVA je úradným názvom mesta od marca roku 1919.
Predtým sa tu miešali rôzne názvy - od nemeckého Pressburg, latinského
Posonium, cez maďarské Pozsony po staršiu slovenskú ľudovú formu
Prešporok. Bratislava, tento starý názov mesta a hradu, spomínaný po prvý
raz v Salzburských letopisoch roku 907, bol oživený v rokoch národného
obrodenia.
Od 1.1.1993 je Bratislava hlavným mestom samostatnej Slovenskej
republiky.


Stránka pochádza od: "Spreader" za čo mu partí poďakovanie
Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka