Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


BŘETISLAV III. (JINDŘICH BŘETISLAV)

*(?), (?),V15.6.1197, Cheb; pražský biskup, český kníže, syn Jindřicha (bratra Vladislava II.) a Markéty

V mládí studoval v Paříži na vysokých školách. Byl to muž velmi vzdělaný. Po návratu do Čech byl vysvěcen na jáhna a stal se vyšehradským proboštem. Svatovítská kapitula ho dne 25.3.1182 zvolila pražským biskupem. Biskupského svěcení dosáhl v Mohuči v květnu téhož roku. Ve snaze o církevní emancipaci žádal mimo jiné osvobození duchovenstva od daní, což kníže Bedřich odmítal. Jindřich Břetislav proto odešel k císaři Fridrichu Barbarossovi. Říšský sněm v Řezně v roce 1187 prohlásil, že pražský biskup se stává říšským knížetem a podléhá pouze císaři, který mu uděluje úřad. Tím byl dovršen rozklad českého státu (Konrád Ota), poněvadž biskupské statky byly vyňaty z pravomoci českého knížete.
Po smrti Konráda Oty se stal knížetem Václav II., ale Jindřich Břetislav měl pro tento úřad vyhlédnutého Přemysla I. Ten však neplatil císaři slíbené stříbro. Aby se pražský biskup vyhnul osobní zodpovědnosti za tuto situaci, vydal se na pouť do Španělska ke hrobu sv. Jakuba. Císař jej nechal v Německu zadržet na deset měsíců jako zástavu za očekávané Přemyslovy platby. Roku 1193 udělil Jindřich VI. Čechy v léno samotnému Jindřichu Břetislavovi a zbavil Přemysla knížecího stolce. Bylo to poprvé a naposledy v našich dějinách, kdy došlo ke spojení knížecího a biskupského úřadu v rukou jedné osoby. Kladem tu bylo nesporně znovudosažení integrity Čech, neboť Jindřich Břetislav panoval jak v Čechách, tak i na Moravě, a přirozeně na biskupských statcích.
V roce 1194 vyslal Jindřich Břetislav do Míšně české vojsko, které tam strašně plenilo zemi. Obával se pak odpovědnosti za zločiny, jichž se vojsko dopustilo, a konal proto veřejné pokání. Příštího roku se zavázal, že podnikne s císařem Jindřichem VI. křížovou výpravu. Ta však byla odkládána a roku 1197 se již nemohl kníže-biskup pro nemoc tažení zúčastnit. V témže roce navštívil Prahu po více než půlstoletí papežský legát Petr z Kapue. Zjistil, že Jindřich Břetislav si během patnáctiletého působení na biskupském stolci vedl špatně, že poměry české církve se od poslední vizitace příliš nezlepšily. Tento Přemyslovec nebyl ani příliš schopným knížetem: muž, jehož k světské hodnosti hnala pouze ctižádostivost, se přes vzdělání v složitých předivech politiky a v její taktice příliš nevyznal.
Jindřich Břetislav byl nemocný, když se dozvěděl, že Přemysl I. vyrazil ku Praze. Zatím byl ještě odražen, nebylo to však nadlouho. Kníže se však nechal raději odvézt z Prahy do Chebu, kde v polovině června 1197 zemřel. Byl pohřben v doksanském klášterním chrámu, vedle své matky Markéty.
 

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka