Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


www.studentske.miesto.sk

#miesto_oblast_28#

C. C. BERGIUS

Osudný medailón

Dielo tvorí päť atraktívnych ľúbostných príbehov, ktoré sa odohrávajú v rozličných epochách dejín: v starom Egypte, v Nerónovom Ríme, v čase španielskej inkvizície, v dobe francúzskej revolúcie a v súčastnosti. Dramatickým spojivom je staroegyptský medailón - modrý skarabeus, aký si tajomný posol či znak, ktorý v behu stáročí navzájom osudovo spája päť ľúbostných dvojíc. V Egypte sledujeme osudy Fiopsa, kapitána faraónovej telesnej stráže a Izis, dcéry tébskeho veľkňaza. V Ríme osudy Isidory a Philippusa, v Španielsku Isabely a Felipa, vo Francúzsku Isabelly a Philippa a v súčastnosti Isy a Phila.
V každom príbehu autor oživil históriu, spoločenské a politické súvislosti príslušnej epochy. Jedične sa tu premietajú obtazy dejinného pohybu búrlivých epôch, príbehy sú plnokrvné, plastické a dramatické a svojom historickom rámci pôsobia ako vzácne dobové fresky v prelomových obdobiach ľudských dejín.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka