Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


www.studentske.miesto.sk

#miesto_oblast_28#

C. C. BERGIUS

Španielska ruleta

Román, ktorý sa opiera o historické fakty o roztržke medzi kráľom Filipom II. a jeho štátnzm tajomníkom. Román sa odohráva v polovici 16. st., v období vrcholu prvkov tragickej drámy, krv tečie potokmi, dýky sa vykladajú perlami, ľudský život sa utráca pre maličkosti.
Dej príbehu opisuje kariéru štátneho tajomníka Antonia Péreza,
ktorý spolu s kráľom Filipom splieta intrigy. Dajú otráviť tajného
radcu nevlastného brata Filipa Escobeda. Neskôr sa vyzťahy medzi kráľom a Péreyom zhoršia kvôli listom, ktoré napísal Pérez na rozkaz kráľa, ktorý si neskôr myslí, že Pérez konal svoj voľne a tak ho prestane ochraňovať. Kráľ sa potom snáží získať od Péreza dôkazy, ktoré ukayujú jeho vinu na vražde Escobeda, aj keď predtým zaručil Pérezovi nedotknuteľnosť.
Týmto sa dáva do pohybu veľkolepá ruleta osudu, v ktorej pro-
ti sebe stoja kráľ a jeho tajomník. Nakoniec Pérez po dlhom väzení utečie do zahraničia a po smrti Filipa II. jeho česť a meno očistia.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka