Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


     Präteritum/Perfekt

                                   aben                sein                  
      ich                      hatte                 war                  
      du                       hattest              warst                 
      er/sie/es           hatte                 war           
      wir                      hatten               waren               
      ihr                       hattet                wart                   
      sie/Sie                hatten               waren                 

Zum Vergleich: Präteritum/Perfekt
Er hatte einen Unfall.            /Präteritum/
Er hat einen Unfall gehabt.   /Perfekt/
Er war in Italien.                   /Präteritum/ 
Er ist in Italien ge wesen.     /Perfekt/

Predminulý čas

Plusquanperfektum     

Dej dávno minulý, ktorý sme nezažili.

Dva časy

          pomocné sloveso
          v preterite                   +          minulé príčastie
                / jednoduchý/         

Ich hatte gehabt- mal som.
Ich war gewesen- bol som býval.

Podmieňovací spôsob

/by/

Tvoríme v pomocných a modálnych slovies, z ich tvaru v préterite /j.m.č./ pomocou prehlásky 

                                     sein + koncovka  e

-u modálnych slovies pomocou slovesa werden-z jeho tvaru vpodmieňovacom
spôsobe + neurčitok

      Hilfsverben:
      sein- ich war- ich wär
      werden- ich werde- ich würde
      haben- ich hatte- ich hätte

      Modalverben:
      mögen- ich mochte- ich möchte
      müssen- ichmusste- ich müsste
      dürfen- ich durfte- ich dürfte
      können- ich konnte- ich könte
      wissen- ich wusste- ich wüsste
      sollen- ich sollte- ich sollte

Starke und schwache Verben:
ich würde arbeiten- pracoval by som
du würdest lernen- ucil by si sa
er würde rauchen- fajcil by
wir würden lachen- smiali by sme sa
ihr würdet schreiben- pisali by ste
sie würden trinken- pili by

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka