Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Charakteristika zahraničních trhů s CP

Autor: neznámy

Dle právního hlediska existují ve vyspělých státech dvě základní formy burz cenných papírů. Do první skupiny patří zejména anglicky mluvící světové velmoci USA, Kanada, Anglie, Austrálie. Tyto burzy mají soukromo-podnikatelský charakter tzn., že jde o autonomní instituce, které jsou regulovány samosprávně bez jakýchkoliv zásahů státní administrativy. Avšak i tyto burzy fakticky podléhají určité kontrole ze strany státních orgánů. Druhou skupinu tvoří vesměs burzy evropské ( Francie, SRN, Švýcarsko, Itálie aj. ), které jsou veřejnoprávními institucemi, jejich činnost je přímo regulována státem.


Pořadí nejvýznamnějších míst ve světovém obchodu s CP:

1.NYSE ( New York Stock Exchange )
2.LSE ( The Stock Exchange London )
3.TSE ( Tokyo Stock Exchange )
4.Zurcher Effektenborse
5.Bourse des Valeurs de Paris
6.Amsterdams Effectenbeurs
7.Frankfurter Wertpapierborse


Počet cenných papírů kótovaných na jednotlivých burzách:

Burza

1960

1970

1975

1980

1986

Londýn

9591

9180

8794

7353

6744

Frankfurt

1544

3085

4287

5335

6438

New York

2719

3569

4768

5285

5868

Paříž

1915

1455

2596

2557

3335

Curych

688

1485

2093

2151

2749

Tokyo

675

1485

1872

1951

2536

Amsterdam

2254

2208

2120

2137

1931
Asijské trhy CP

Japonský kapitálový trh
V Japonsku existuje 8 kapitálových burz v Tokiu, Ósace, Nagoji, Kjótu, Hirošimě, Fukuoce, Niigatě a v Sapporu. Nejvýznamnější jest burza Tokijská, která patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející se burzy světa.

TSE (Tokyo Stock Exchange)
Tokijská burza byla založena v roce 1878. V minulém století byla TSE ovládána velkými společnostmi jako např. společností Mitsubishi a předmětem obchodu byly z převážné části státní dluhopisy. K výraznému zlomu došlo v druhé polovině 80. Let minulého století, kdy se začal prudce rozvíjet obchod s akciemi. Ke konci druhé světové války došlo k přerušení obchodování na japonských burzách, což se nevyhnulo ani burze Tokijské. Obchod s cennými papíry se tak přesunul na neoficiální trhy.

Obchodování s cennými papíry bylo na TSE obnoveno až v roce 1949. Významněji se však obchod s CP rozvinul až v průběhu poválečné konjunktury v období let 1955 - 1961, kdy se hodnota burzovního indexu Nikkei zvýšila z 374 na plných 1543 bodů. Rekordní výše bylo dosaženo v roce 1989 a to ve výši 38915 bodů. Dnes je TSE co do objemu obchodů druhou největší burzou na světě za NYSE.


Burzy CP v USA

Spojené státy mají nejrozvinutější finanční trh na světě, přičemž hlavní část tohoto obratu tvoří NYSE a AMEX.

NYSE ( The New York Stock Exchange )
NYSE jest nejvýznamnější burzou světa, která formálně vznikla v roce 1817, i když první zmínky o obchodování s cennými papíry v největším městě USA pocházejí z okolí Wall Street a to již z roku 1725. Prudký vzestup významu burzy však začal až v 19. Století po skončení občanské války. Dnes má NYSE více jak 51 miliónů individuálních a více jak 10.000 institucionálních investorů, počet společností kótovaných na této burze přesáhl magickou hranici 3.000 firem a počet členů se velmi blíží číslu 500.

 
Evropské burzy CP

LSE ( The London Stock Exchange )
Londýnská burza je druhou nejvýznamnější burzou světa, již po dlouhá léta vévodící kapitálovému trhu na starém kontinentu. Historie LSE sahá až do 17. století, kdy měla podobu burzovního obchodu v kavárnách londýnského City. V roce 1773 se z jedné z nich, Jonathanovi kavárny stala burzy, které byla formálně ustanovena roku 1802. V roce 1961 bylo rozhodnuto stavbě nové budovy, která byla dokončena roku 1972. Koncem 70. Let se však LSE dostala do velkých potíží, jejichž řešením byla až radikální reforma celého systému burzy, označovaná jako tzv. "Velký třesk" ( Big Bang ).

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka