Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


 Charles a Mary Lamb

Rozprávky zo Shakespeara

Autor referátu: Jana Dananayová

Oko za oko 

Prostredie : Viedeň

Doba: minulosť

Hlavné postavy : Izabela – sestra Claudia

                            Júlia – manželka Claudia

                            Mních – vojvoda

                            Angelo – námestník vojvodu a manžel Marianne

                            Marianna – manželka Angela

                            Claudio – väzeň, brat Izabely

Vo Viedni žil a panoval vojvoda, pri ktorom sa mohli porušovať zákony. Na jeden zákon sa už dávno zabudlo, že je zákon. Tento zákon odsudzoval na smrť každého muža, ktorý by sa bez sobáša opovážil žiť s nejakou ženou. Ľudia sa na to sťažovali vojvodovi. Nechcel byť krutý, a tak sa vyhovoril, že Júlia a Claudio takto žili. Claudio bol odsúdený na smrť. Vojvoda z Viedne neodišiel. Prezliekol sa za mnícha, aby videl ako Angelo vládne. Claudiova sestra Izabela sa to dozvedela. Mala byť prijatá za mníšku, ale vlastný brat jej bol prednejší.

   Prosila u Angela, aby povolil, ale márne. No Izabela sa nevzdávala a jej posledné slová ho vzali. Dal jej na výber. Buď bratova smrť, alebo stretnutie v noci. Izabela to povedala bratovi. Musel sa zmieriť so smrťou. Ich rozhovor si vypočul mních – vojvoda. Poradil im, že Angelo má manželku Mariannu, ktorú opustil iba kvôli strate vena. Izabela sa dohodla, že sa stretnú v noci. Namiesto nej išla Marianna. Angelo i napriek sľubu si dal doniesť hlavu Claudia. Mních uprosil žalárnika, aby mu dal hlavu väzňa, čo zomrel ráno. Vojvoda poslal list Angelovi, že príde skôr. Ľudia ho čakali na uliciach. Marianna a Izabela mu hovorili o tom, čo sa stalo, ale každá ináč.

   Nakoniec bol vinný Angelo, ktorému udelil milosť sám vojvoda. Vzal si za ženu Izabelu, Júlia si vzala Claudia a Angelo sa vrátil k Marianne.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka