Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Chartizmus 

Zdroj: http://vkovac.miesto.sk/referaty.htm

Bolo to prvé proletárske revolučné hnutie . Vzniklo  v 30. Rokoch 19. Storočia vo Veľkej Británii  . Jeho programom bola Charta ľudu , obsahujúca  politické a neskôr aj sociálne požiadavky. Roku 1840 založili chartisti Národné chartistcké združenie , prvú masovú robotnícku stranu v dejinách. V 40. Rokoch sa hnutie rozštiepilo :  ľavica , ovplyvnená čiastočne Marxom a Engelsom v duchu vedeckého komunizmu presadzovala revolučný boj . Väčšinu však získal reformistický smer. V 50. Rokoch 19. Storočiasa hnute trpiace nedostatkom jednoty a jasnej koncepcie rozpadlo.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka