Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Dante ALIGHIERI

Zdroj: http://vkovac.miesto.sk/referaty.htm

15.5. - 15.6. 1265 až 14.9.1321

Jeden z najvýznamnejších  predstaviteľov svetovej literatúry. Pôvodom florentský šľachtic. Bol na strane bielych guelfov  , obhájcov mestských slobôd proti pápežovi  Bonifácovi VII. Zúčastnoval sa na politickom živote města,a od 15.6. do 15.8.1300 bol jedným z hlavných politikov. 1301 bol  členom posolstva k pápežovi do Ríma. Za jeho neprítomnosti sa vlády vo Florencii zmocnila  propápežská strana čiernych guelfov a Dante až do konca života zostal vo vyhnanstve , lebo hrdo odmietol amnestiu. Zomrel  ,a bol pochovaný v Ravéne. V prvom období jeho tvorby písal tzv. sladkým novým štýlom ( dolce stil nuovo).Napísal Nový život , milosrdné básne komentované prózou , denník svojej platonickej lásky k Beatrici „ ušlachtilej panej“ . Z básní , ktoré neboli pojaté do diela Nový život, sa odlišuje od  sladkého nového štýlu päť kanzón( svätská pieseň).Pre ich drsný štýl - ospevujú  Pietru = kameň.Nedokončené zostalo dielo Convivio= hostia. Obsahuje filozofické kanzóny, ktoré sú opäť komentované prózou. Dokazuje vhodnosť talianskeho jazyka na vyjadrenie náboženských a filozofických tém. Nedokončené zostalo aj dielo Devulgari  eloquentia( O ľudovej reči ) so zaujímavým delením taliančiny na 14 dialektov , ktorých syntézou mal vzniknúť literárny jazyk=tzv. illustre vulgare. V latinskom traktáte  O jedinej vláde dokladá myšlienku  o nezávislosti cisárskej moci na pápežovi  a vytvára obraz univerzálnej monarchie. Hlavným dielom , je didaktocko - alegorický epos  BOŽSKÁ KÓMÉDIA ( Commedia  t.j. dielo so šťastným koncom , prívlastok božská  poprvýkrát použil Boccacio ) . Má 3 časti : Peklo , Očistec ( sprievodcom je Vergílius ) a Raj ( sprievodkyňu mu robí  Beatrice a sv. Bernard , symboly nadpozemskej dokonalosti a božieho zjavenia ). Dômyselná štruktúra eposu  , opierajúca sa o geocentrický svetový názor  , umožnila Dantemu strhnúť všetky stredoveké poznatky. Púť záhrobím symbolizuje ľudský život od prvotného hriechu  po vykúpenie , stretnutia s výraznými postavami  hriešnikov  a blažených slúžia  čitatelovi jako príklady  jako žiť , aby dosiahol  večnú blaženosť. Dokonalosťou verša  a názornými metaforami , ktorými Dante vyjadril  aj abstraktné pojmy , pôsobí dielo na všetky vrstvy čitateľského publika dodnes a zostáva zdrojom inšpirácie pre svetovú kultúru.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka