Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


DEJINY AUSTRÁLIE

Až do začiatku 17.storočia poznali Austráliu len jej praobyvatelia-voláme ich Aborigi-

Novia-ktorí tam žili vyše 40 000 rokov.Obyvateľstvo ostatného sveta ani netušilo,že

Tento svetadiel existuje.Keď roku 1606 pristál v severnej Austrálii holandský more-

Plavec Willem Janszoon,nemohol vedieť,že bol 1. Európanom,ktorý vkročil na austrál-

Ku pevninu.Ďalšie objavy holandských a britských bádateľov odhalili,že ide vlastne o

Obrovský ostrov.Roku 1770 britský kapitán James Cook pristál v Botanickej zátoke

Na východnom pobreží Austrálie a nazval túto krajinu Nový Južný Wales.

Angličania sem potom vyslali loďstvo s trestancami,ktorí položili základ Sydney,dnes

Najväčšieho austrálskeho mesta.Počet obyvateľov Austrálie rýchlo vzrastal,lebo tre-

Stancov pribúdalo a s nimi prichádzali aj ďalší prisťahovalci.Životné podmienky bo-

Li veľmi ťažké,ale objav zlata roku 1851 priniesol mnohým bohatstvo.Rozvíjalo sa i

Poľnohospodárstvo.Roku 1901 sa jednotlivé kolónie združili do Austrálskeho zväzu,

Ešte stále závislého od Veľkej Británie. Austrálčania bojovali v oboch svetových voj-

Nách na strane Británie.Dnes je Austrália federatívny štát,člen Britského Common-

Wealthu (Spoločenstva národov):jej vzťahy k Veľkej Británii určujú hospodárske a

Politické záujmy.

OBJAVOVANIE

Prví objavitelia Austrálie-Holanďania Janszoon a Tasman,Angličania Dampier a James

Cook-zmapovali pobrežie,alevnútrozemie ostalo z väčšej časti neprebádané.V rokoch

1829-1830 objavil Angličan Charles Sturt viaceré rieky na juhu kontinentu,ale žia-

Dne vnútrozemské more,ktoré podľa mnohých malo ležať v strede Austrálie.Angli-

Čan Edward Eyre našiel roku 1840 v južnej Austrálii obrovské vysušené slané jazerá.

Ír Robert O´Hara Burke a Angličan William Wills v rokoch 1860-1861 ako prví prešli

Austráliu z juhu na sever.Celá Austrália bola prebádaná až koncom 30.rokov 20.sto-

Ročia.

 

PRISŤAHOVALECTVO

Roku 1880 žili v celej Austrálii len 2 milióny ľudí,ale koncom 19.storočia už takmer

15 miliónov.Väčšinou prišli z Británie,Talianska a Grécka.Roku 1945 sa austrálska

Vláda rozhodla zvýšiť počet obyvateľov,preto platila chudobným Európanom časť Cestovného,len aby prišli a usadili sa v Austrálii.Do roku 1965 sa týmto spôsobom

Prisťahovalo asi 2 milióny ľudí,medzi nimi aj nejeden Slovák s rodinou.Mnoho detí

Pricestovalo do Austrálie bez rodičov.Ázijčania a iné farebné obyvateľstvo sa sem až

Do 60.rokov 20.storočia nesmelo prisťahovať.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka