Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


 Deportácie

Autor: Wepman

-         prvý transport opustil Slovensko 22.3.1942 zo stanice Poprad

-         do konca októbra 1942 bolo deportovaných 58 000 židov

-         bolo udelených mnoho prezidentských  a ministerských výnimiek

-         najznámejšie pracovné tábory na Slovensku boli v mestách Sereď, Nováky a Vyhne

-         deportácie začali Mach a Tuka bez vedomia Tisu

-         v októbri 1942 boli transporty zastavené a obnovili sa až na jeseň 1944 po príchode Nemcov na územie Slovenska

-         celkovo bolo deportovaných okolo 70 000 židov, z toho 67 000 nevrátilo

-         proti deportáciám protestoval  Vatikán na čele s Piom XII a protestovali aj židovskí rabíni

-         tábory boli rozdelené na pracovné, deportačné a vyhladzovacie

-         najznámejší vyhladzovací tábor na svete bol v Osvienčime

-         po židoch boli deportovaní aj Rómovia

-         proti deportáciám sa postavili predstavitelia Dánska, Bulharska a Talianska

-         holocaust – „zápalná obeta“ – medzinárodný výraz pre vyhladzovanie židov

-         označenie židov v táboroch :

1.      žltá hviezda – žid

2.      fialová hviezda - uväznený pre náboženské dôvody

3.      modrá hviezda – emigrant

4.      ružová hviezda – homosexuál

5.      čierna hviezda – róm

6.      červená hviezda – politický väzeň

-         o útrapách v koncentračných táboroch rozpráva denník Anny Frankovej

-         Slovenskú republiku uznalo 27 štátov (napr.: USA, ZSSR, Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Veľká Británia, Japonsko, Švédsko, Švajčiarsko, Španielsko, Vatikán)

-         počas druhej svetovej vojny sa ocitol Devín na území Nemeckej ríše

-         ministrom armády Slovenskej republiky bol Ferdinand Čatloš

-         na Slovensku bola zavedená vláda jednej strany – HSĽS – nedemokratický prístup 

-         na území Slovenska operovali oddiely SS, SA a HG

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka