Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Dionyz Durisin

Autor: www.books.sk
Vydavatelstvo FORMAT, P. O. Box 8, 902 01 Pezinok, Slovakia

Narodil sa 16. oktobra 1929 vo Vysnej Jedlovej v rodine greckokatolickeho knaza. Do zakladnej skoly chodil v Cicave, zmaturoval roku 1948 na Statnom ruskom gymnaziu v Presove. Potom studoval slovencinu a rustinu na FF UK v Bratislave. Po skonceni vysokoskolskeho studia roku 1952 sedem rokov prednasal na Vysokej skole pedagogickej v Bratislave. V rokoch 19591960 pracoval na Poverenictve polnohospodarstva a v rokoch 19601964 bol vedeckym pracovnikom Ceskoslovenskosovietskeho institutu SAV, odkial presiel do Ustavu svetovej literatury a jazykov SAV. Roku 1973 sa stal vedeckym pracovnikom Literarnovedneho ustavu SAV, potom opat presiel do Ustavu svetovej literatury SAV, kde posobil do konca svojho zivota. Od nastupu do ustavov SAV az do roku 1974 zaroven prednasal aj na Pedagogickej fakulte v Trnave a v rokoch 19651970 bol redaktorom vedeckeho casopisu Slavica Slovaca. Zomrel 26. januara 1997 v Bratislave.

Zaciatky jeho prace sa spajaju s cinnostou vysokoskolskeho ucitela. Napisal dvojzvazkove ucebne texty Vybrane kapitoly z ruskej literatury (1954, 1955). Ako vedecky pracovnik SAV sa zameral na komparatisticke skumanie literarnych vztahov medzi slovenskou a ruskou literaturou a neskor aj s literaturami inych narodov. Prvym vysledkom jeho prace bola monografia Slovenska realisticka poviedka a N. V. Gogol (1966), v ktorej analyzoval recepciu literarnej tvorby ruskeho spisovatela v tvorbe slovenskych autorov od sturovcov az po zanik RakuskoUhorska. V nasledujucej monografii Problemy literarnej komparatistiky (1967) vytvoril teoreticky system komparatistiky, ustalil jej pojmoslovie a interpretoval ju ako stabilnu zlozku literarnej vedy. V praci Z dejin a teorie literarnej komparatistiky (1971) rozvinul predchadzajuce vysledky vyskumneho badania najma v metodologickej oblasti. Metodologicke aspekty porovnavacieho skumania literatury z hladiska zanroveho, slohoveho, ako aj v oblasti umeleckeho prekladu rozvinul v pracach Teoria literarnej komparatistiky (1975) a O literarnych vztahoch. Sloh, druh preklad (1976). Monografia Dejiny slovenskej literarnej komparatistiky (1979) je syntezou vyvinovych tendencii tejto metody literarnovedneho vyskumu na Slovensku. Doplna ju knizne vydana Bibliografia slovenskej literarnej komparatistiky (1980). Po dovrseni tohto teoretickeho usilia a vytvoreni systematiky porovnavacieho studia literatury rozsiril svoje vyskumy o programovy medziliterarny aspekt v monografiach Teoria medziliterarneho procesu (1987), Dialogy a reflexie o medziliterarnosti (1988), v dvojjazycnej slovenskoruskej medzinarodnej publikacii Systematika medziliterarneho procesu (1988), ako aj v rozsiahlom kolektivnom projekte Osobitne medziliterarne spolocenstva (19871993), ktoreho bol garantom a veducim autorskeho kolektivu. Dielo je zavrsenim teoretickeho spracovania vykladu principov medziliterarneho procesu a medziliterarnosti ako osobitneho pristupu ku skumaniu literarnej historie. Najma siesty zvazok Osobitne medziliterarne spolocenstva 6. Pojmy a principy (1993) formuluje vychodiskove pojmy takeho odvetvia literarnej vedy, ktore sa doteraz systemovo neanalyzovalo. Pojem svetova literatura sa pokusil definovat z hladiska predchadzajucich porovnavacich vyskumov v monografii Co je svetova literatura (1992). Na tieto knihy nadvazuje publikacia Svetova literatura perom a dlatom (1993), ktora je prvym pokusom najst spolocneho menovatela slovnej odpovede na otazku Co je svetova literatura? a jej vytvarneho stvarnenia, ako to umoznuju socharske vyrazove prostriedky akademickeho sochara Ludwika Korkosa. Vysledkom niekolkorocneho usilia autora prispiet k usustavneniu zakonitosti literarnej vedy teorie, historie literatury a ciastocne aj literarnej kritiky je kniha Teoria medziliterarneho procesu (1995). Autor v nej konstatuje, ze teoria medziliterarneho procesu ci medziliterarnosti znamena obohatenie literarnej vedy, najma literarnej historie, o novy rozmer a zahrnuje priestor od narodnej literatury az po jej najvacsiu, konecnu kategoriu svetovu literaturu. V nazve knihy je rimska I. Za nou mali nasledovat dalsie diely. Zial, nahla smrt profesora Durisina tomu zabranila. Prvy diel tejto knihy vsak naznacil perspektivu dalsieho vyskumu v tomto smere v kapitole Medziliterarne centrizmy nova kategoria medziliterarnosti. Z tohto medzinarodneho projektu stihol prof. Durisin pripravit so svojimi spolupracovnikmi do knizneho vydania publikacie Medziliterarny centrizmus stredoeuropskych literatur (1998), Medziliterarny centrizmus stredomorskych literatur (1998, v spolupraci s Armandom Gniscim a kol., kniha sa pripravuje v talianskej a francuzskej verzii).

Vyskumna praca D. Durisina nasla velky ohlas medzi zahranicnymi literarnymi vedcami. Jeho prace vysli samostatne alebo casopisecky vo viacerych zahranicnych vydaniach v nemcine, anglictine, madarcine, rustine, macedoncine, srbcine a v inych jazykoch. Prelozene su a cakaju na knizne vydanie v japoncine a cinstine. Profesor Durisin spolupracoval s desiatkami literarnych vedcov na celom svete. V jeho pozostalosti sa nachadza pracovna korespondencia s vyse 37 krajinami, okrem Europy je to Kanada, USA, Kuba, Venezuela, Brazilia, Japonsko, Cina, India, Mexiko a ine.

september 1998

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka