Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Opis práce
				
                   OPIS PRÁCE
 Pracovné miesto:          vedúci pracovník, manažér
 Charakteristika práce:       vykonávanie čínnosti súvisiacich so 
                   zabezpečením výroby a odbytu výrobkov
 Základné pracovné povinnosti:   - prieskum trhu
                  - zabezpečenie materiálu pre výrobu
                  - zabezpečenie výroby podľa požiadaviek 
                   zákazníka.
                  - zabezpečenie odbytu výrobkov
                  - kontrola kvality práce zamestnancov
                  - vedenie účtovnej evidencie
 Vybavenie pracoviska:       - osobný počitač
                  - telefón
 Bezprostredný nadriadený:     - majiteľka firmy
 Osobné kontakty:         - zákazníci
                  - dodávatelia
                  - zamestnanci
 Pracovné podmienky:        - moderne zariadená kancelária
                  - voľná pracovná doba
 Prípadné riziká:         - zodpovednosť za nedodržanie kvality 
                   certifikovaného výrobku  
                  - zodpovednosť za ochranu zdravia zamestnancov

 

ŠPECIFIKÁCIA POŽIADAVIEK NA PRACOVNÍKA
 Pracovné miesto:          vedúci pracovník, manažér
 Vzdelanie:            - požadované stredoškolské vzdelanie ekonomického
                   smeru
                  - vítané ovládanie práce s osobným počítačom
 Pracovné skúsenosti (prax):     6 rokov praxe v obore
 Psychické predpoklady:      - dobré komunikačné schopnosti
                  - iniciatíva
                  - presnosť
                  - spolupráca v týme
                  - schopnosť učiť sa
 Fyzické požiadavky:        - dobrý zdravotný stav
 Osobitné požiadavky:       - ovládanie a dodržiavanie právnych noriem
                  - príjemne vystupovanie
Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka