Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Untitled Document

Elektronická pošta - krátky návod na prácu s klientom "elm"

Autor referátu: Benita Tomagová

„elm“ je celoobrazovkový poštový systém pre interaktívne použitie čítania a zasielania elektronickej pošty. Vyžaduje pripojenie k poštovému serveru pracujúcemu pod operačným systémom UNIX na diaľku, napríklad pomocou služby telnet. Prístup vám musí povoliť správca systému, ktorý vám zároveň pridelí e-mailovú adresu.
Pri prvom vyvolaní „elm“ sa na obrazovke objaví text, v ktorom vás poštový systém vyzve, či súhlasíte s vytvorením adresára „.elm“ (pre nastavenie vlastných parametrov elm) a adresára „Mail“ (kde sa bude ukladať pošta). Po potvrdení (volba y) vzniknú adresáre:
/usr/home/login/.elm
/usr/home/login/Mail

Po úspešnom spustení sa na obrazovke zobrazí hlavné menu:


Mailbox is ‘/var/mail/login’ with 2 messages [ELM 2.4ME+ PL43


NM 1 Jan 19 naj@elt.sk (210) Statistiky pre stranku

N 2 Jan 18 Janko Polienko (224) Dolezite upozornenie

You can use any of the following commands by pressing the first charakter;

d)elete or u)ndelete mail, m)ail a message, r)eprly or f)orward mail, q)uit

To read a message, press . j = move down, k = move up, ? = help


Command:

Prvý riadok obrazovky zobrazí meno súčasného poštového adresára (tzv. folder),
počet správ vo foldri, číslo verzie elm. Vysvietený riadok označuje pracovný riadok.


Nasleduje pole správ, v ktorom:

Prvé pole je status správy
Druhé pole - poradové číslo správy
Tretie pole - odosielateľ
Štvrté pole - počet riadkov
Piate pole – názov správy
V poslednej časti menu sú dôležité príkazy pre prácu s elm.
Command je príkazový riadok.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka