Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Dr. Edvard Beneš

Autor: Wepman

-         narodený v roku 1884 ; po vypuknutí vojny bol organizátorom domáceho odboja – Mafie. V emigrácií sa stal najbližším spolupracovníkom Masaryka, a zaoberal sa diplomatickou činnosťou a propagandou. Pre politiku bol dobre pripravený – študoval právo a fylozofiu v Prahe, Paríži, Londíne, Berlíne a v Dijone

-         po vzniku Československa sa stal ministrom zahraničných vecí a tým bol až do roku 1935

-         angažoval sa v národnosocialistickej strane, bol popredný aktivista Spoločnosti národov

-         bol pri významných aktoch medzivojnovej politiky – Malej dohode, zmluvách s Francúzkom a ZSSR

-         po odstúpení Masaryka z prezidentskej funkcie sa stal jeho nástupcom po boji s protikanditátom Němcom

-         bol pri Mníchovskom diktáte, kde ako hlava Československa kapituloval pred Nemeckom  a odišiel do exilu

-         v roku 1939 založil v Paríži Československý národný výbor, ktorý sa stal základom pre neskoršiu exilovú vládu v Londíne.                          

-         aj keď po Mníchove abdikoval, podarilo sa mu získať uznanie exilovej vlády i svojho prezidentského postavenia od západných veľmocí aj od ZSSR a stal sa aktívnym členom československého odboja.

-         po vojne sa vrátil do vlasti ako uznávaná hlava štátu, no po vytvorení dvoch blokov nebol schopný zabrániť vo februáry 1948 nástupu totalitnej diktatúry, pod vplyvom ktorej musel abdikovať

-         zomrel 3.9.1948, ako 64- ročný, necelé 3 mesiace po svojom odstúpení

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka