Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Elektrmagnetický oscilátor

Autor: Wepman

-         pružina so závažím = mechanický oscilátor – premena potenciálnej a kinetickej energie. V elektrickom obvode môže nastať podobný jav s premenou elektromegnetických energii

-         obvod s cievkou a kondenzátorom ; cievka má indukčnosť L a kondenzátor má kapacitu C, preto je to obvod LC – oscilačný obvod s parametrami L C. Kmitanie môžeme pozorovať cez tienidlo osciloskopu. V obvode LC vzniká elektromagnetické kmitanie, ktorého časový priebeh pozorujeme na tienidle. V kondenzátore sa sústreďuje energia Ee, ktorej veľkosť závisí od Q kondezátora a U elektród. Preto Ee = ½.Q.U . Keďže C = Q/U, potom platí Ee = ½.Q2/C . Nabitý kondenzátor je zdrojom I v cievke a v oklí cievky   sa vytvorí   magnetické  pole  s  energiou

  Em = ½.L.I .   Vzájomné   premeny    energií  cievky 

  a  oscilátora sa prejavujú ako kmitanie oscilačného  obvodu.

-         z časových diagramov vyplýva, že amplytúdy U a I sa postupne zmenšujú, až zaniknú. Príčinou je odpor R LC obvodu, ktorý zapríčiňuje premenu elktrickej energie a enrgie magnetického poľa na vnútornú energiu vodiča, čím nastáva tlmenie kmitov. Keďže R nemôžeme nikdy vylúčiť, vlastné kmitanie elektromagnetického oscilátora je kmitanie tlmené. V okamihu, keď je prúd nulový, je napätie maximálne, čo vyplýva z časových údajov a znamená, že v elektromagnetickom oscilátore sa premieňa elektrická energia na magnetickú a naopak 

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka