Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


ELENA MARÓTHY ŠOLTÉSOVÁ

ELENA MARÓTHY ŠOLTÉSOVÁ : Proti  prúdu

 

 

Útvar : dvojzväzkový román

Kompozícia : dve časti, prvá-27 kapitol

                                      druhá-18 kapitol

Postavy :  Fero Šavelský - pomaďarčený slovenský zeman

                Oľga Laskarová - žena Šavelského

                Ivan Laskarov - bratranec Oľgi

Dej:

 

1.časť

 

         Fero Šavelský je zeman vychovaný v Maďarsku v duchu maďarského vlastenectva.     

Cestuje vlakom doomov do Javorca.Vo vlaku stretáva  Oľgu Laskarovú s jej rodinou .

Oľga sa mu od prvej chvíľe zapáči a tak sa dáva do reči s jej matkou. Zisťuje,že stará Laskarová pozná jeho matku. Prijíma ponuku na návštevu osláv v Rakytové, rodnom meste Oľgi.To sa dotkne Oľginho bratranca Ivana,ktorý je do Oľgina od mala zamilo-vaný.O pár dni prichádza Šavelský pozvaný na ples do Rakytova.Na plese stretáva svo-

jich maďarských priateľov, ktorí niesú potešení Šavelského náklonosťou k slovenke.

Šavelský sa celý ples venuje Oľge,čo vyvoláva rozhorčenie u zúčastnených.Niekoľko dni po plese prichádza Šavelský do Rakytová na žiadosť matky pozvať do Javorca Oľgu a jej matku.V Rakytove na vychádzke v lese vyznáva Šavelský Oľge lásku a žiada ju o ruku.Tá s požehnaním matky ponuku prijíma.Koncom septembra sa koná svadba v Dažiciach.Boli na nej z Oľginej strany všetci príbuzni,s jedinou výnimkou Ivana.

Oľga sa po svadbe sťahuje k manželovi do Jarovca.Oľga sa oboznamuje s novým prostredím a stretáva sa s novými ľuďmi.Zo strany Šavelského sa voči nej ešte prehlbuje jeho láska a začina sa mu vraciať jeho hrdosť k svojmu vlastnému národu.

Prezrádza svojim maďarským priaťeľom  svoju pravú národnosť.Niektorí ako Boróczi sa od neho odvracajú,iní ako Vlasztha mu zostávajú verní.Čas plynie,ubehnú dva roky,Šavelský sa čoraz častejšie zapája do vlasteneckej politiky a sympatizuje s odporcami pomaďarčovania.Oľga porodí prvého syna Vladimíra.

 

2.časť:

 

        Dej sa odohráva o osem rokov neskôr od narodenia Vladimíra.V Rakytove sa uskutočnuje valné zhromaždenie hornouhorských vlastencov.Tí sa dohovarajú na pomaďarčeni obyvateľov Rakytova.To vyvolá nepokoj medzi slovenskými obyvaťeľmi Rakytova.Do mesta prichádza Šavelský,ktorý sa stal po čase u obyvateľov symbolom a vodcom boja proti maďarizácií.Situácia v Rakytove sa vyostruje,obyvatelia začínajú demonštrovať. Boróczi hrozí že rozoženie ľudí silou žandárov.Šavelskému sa podarí vyriešiť situáciou mierovou formou.Stretáva sa tu s otcom Oľgi. Ten je hrdí na svojho zaťa.Šavelský sa vracia domov k svojím deťom a manželke.Má dvoch synov,Vladimíra a Bohumila ,a jednu dcéru Gabrielu.Oľgin bratranec Ivan sa dvorí Fedore.Tá ho odmieta, i keď ho miluje.Až na oslave Ferových narodenín si od neho nechá tykať.Orok neskôr prichádza do Javorca sprava o zatknutí Ivana za verejne poburovanie na odpor proti maďarom.Koná sa sudné pojednanie,na ktorom sa zúčastňa všetci príbuzni Ivana.Starý Laskár(druhý) je na svojho syna hrdí.Ivanovi udelia rok väzenia.Fedora mu navrhne, aby sa zobrali.Počas pobytu vo väzení ho často navštevuje.Šavelského zastihne ho mimo domov správa o náhlom ochorení syna Bohumila.Vracia sa domov,ale Bohumil zomiera.

Oľge sa v tej chvíľi narodí nový syn-Ivan.Zo žialu za strátou Ivana chorlavie a jej stav sa zhoršuje.Odchádza do kúpeľov.Šavelský zatiaľ pokračuje vo svojom vyjednávaní s maďarmi.Oľga sa po príchode z kúpeľ zmieruje so svojím životom.

 

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka