Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Emil Boleslav Lukáč, Ján Smrek #miesto_oblast_28#

MATURITNÁ OTÁZKA č.22

Emil Boleslav Lukáč, Ján Smrek

 

Emil Boleslav Lukáč

- hlavný predstaviteľ v medzivojnovom období; narodil sa v Hodruši; štúdiá v Banskej Štiavnici, teológia - Bratislava, Paríž, Lipsko

- profesor literatúry a redaktor; titul POETA DOCTUS (básnik učený)

- používal množstvo cudzích a knižných výrazov

TVORBA

# 1.zbierka Spoveď

- vychádza zo symbolizmu (vplyv nášho i európskeho) - pesimizmus; smútok vychádza z jeho vlastného života

# 2.zbierka Dunaj a Seina (symbolický názov)

- Dunaj - Slovensko, Seina - cudzina, Paríž, Francúzsko; protiklad domova a sveta, rodného kraja a cudziny, dediny a mesta

- dedina - symbol domova a mravnosti, mesto - neresti

= báseň Taedium urbis (Hnus z mesta)

- stopy symbolizmu, farby, napísal ju v Paríži s pocitom cudzoty

# 3.zbierka Hymny k láske Hosudarovej - odráža spoločenské problémy, pripája sa v nej k odkazu Hviezdoslava

# 4.zbierka O láske neláskavej (ľúbostná lyrika)

- v názve - rozpetie lásky a nenávisti; v básňach mu nejde o výraz citovej pohody, veršami zmietajú pochybnosti

# 5.zbierka Križovatky

- zamýšľal sa nad bytím človeka a jeho pominuteľnosťou, básnika sa zmocňuje nepokoj, ktorý má korene v jeho osobnosti a v ich spoločenskej situácii

# zbierka Spev vekov - proti rozbíjaniu republiky

# zbierka Elixír - verejné problémy

# zbierka Moloch - boh vojny; reakcia na zabíjanie a vojnu (Španielska revolúcia 1938)

# zbierka Bábeľ - tri časti, protifašistický charakter

# básnická skladba Stĺp hanby

# zbierky Óda na poslednú a prvú; Parížské romance; Srdce pod Kaukazom

 

Ján Smrek (1898-1982)

- vlastným menom Ján Čietek

- bol sirotou a vyrastal v sirotinci v Modre, kde študoval v učiteľskom ústave; pracoval ako novinár, založil časopis Elán 1930

- titl. národný umelec a POETA NATUS (básnik rodený); bol citlivým, subjektívnym básnikom, inšpiroval sa viac myšlienkovými vnemami.

TVORBA

# 1. zbierka Odsúdený k večitej žízni

- jediná zbierka, ktorá patrí k symbolickým dielam, je smutná, pesimistická

= báseň Dnes milujem svoj deň

- rozlúčka s pesimizmom, hlása odklon od symbolizmu

Dnes milujem svoj deň

noc miloval som včera - prvé dvojveršie

# 2.zbierka Cválajúce dni

V úvode básne - motív cválajúcich žrebcov (dní) a jazdcov, ktorí uháňajú v ústrety životu, nedokážu nečinne čakať čo im prinesie budúcnosť (rýchle tempo novej skutočnosti, života) po vzniku republiky. Veršami oslavoval život, ľuďom chcel zvestovať lásku,

krásu a mladosť.

= báseň Dievča v rozkvete - oslava krásy a mladosti

= báseň Balada noci májovej - písal o ženách v kadom veku (oslavoval ich), erotická tematika

= báseň Báseň o krásnej matke - stredobodom pozornosti ostáva žena.

# zbierka Božké uzly

= báseň List z veľkého mesta dievčaťu - teší sa na ňu, túži po nej

- zo sociálnych javov ho najviac zaujalo vysťahovalectvo

= báseň Verš o piesni vysťahovalcov

- život v Amerike, ako sa vysťahovalci učia cudzie jazyky, báseň nie je pesimistická

# zbierka Iba oči - len zriedka sociálne problémy

= báseň Pochod nezamestnaných

- po námestí kráčajú hladný nezamestnaný nevyužijúc svoju silu; kontrast - nasýtené kone, hladní ľudia.

= báseň Oči

Očami všetko zisťujeme, dorozumievame sa môžeme vidieť veľa pekného, veľa sa dozvedieť, dorozumievanie nielen s ľuďmi, ale aj so zvieratami

# básnická skladba Básnik a Žena - v 4 ročných obdobiach (5 kapitol)

1. - v zasneženom parku - stretnutie začiatok lásky; 2. jar; 3. leto - láska ja na vrchole; 4. jeseň - rozchádzajú sa, aby mohli tvoriť; 5. - stretnutie po 10 rokoch - dialóg o láske a umení

# zbierky Hostina a Studňa - v rokoch II. sv. vojny - tragická lyrika, ale aj lyrika nádeje a vzdoru;

= báseň Praha - odboj proti fašizmu

PRÓZA

# autobiografia Poézia moja láska

 

DAV

 

- po vzniku ČSR - väčšina mladých slovenských spisovateľov vystupovala s nadšením za nové umenie

- J. Smrek predstavil práce svojich rovesníkov v Zborníku mladej slovenskej literatúry (1929) - ukázala rozdiely medzi autormi

- r. 1924 založili skupinu aj časopis DAV - Daniel Okály, Andrej Sirácky a Vladimír Clementis

 

 


Špeciálne poďakovanie pre:

subory pochadzaju od Pala Grosa
(http://members.xoom.com/palino/ - gpalino@usa.net),
OA Hrobakova Blava, resp. súkr. OA Liberta BA.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka