Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Emil Boleslav Lukáč (1900 Hodruša - 1979 BA)

- teológia v BA, Paríži, Lipsku

- učiteľ SLJ v BA

- Národné noviny, tajomník spolku slov. spisovateľov

- vychádzal zo symbolizmu

 

Dunaj a Seina

- Dunaj mu symbolizuje domov, Seina - symbolizuje cudzinu (Paríž)

- vychádzal z francúzskeho aj z domáceho symbolizmu.

- protiklad domova a sveta, mesta a dediny, pričom dedina ako symbol rodného kraja splývala v jeho predstave s kladnými mravnými hodnotami, a na druhej strane mesto je mu symbolom nerestí a záporných spoločenských javov:

b. Taedium urbis (Hnus z mesta) - báseň symbolistická, nachádzame tu eufóniu - za sebou nasledujúce slová začínajú na rovnakú spoluhlásku „sláva, sprzna, slasť". - zovretá forma sonetu, veľa metafor, symbolov, ozdobných prívlastkov, medzi ktorými pôsobí kontrastne „mam a jed“ veľkomesta s predstavou čarokrásneho domova

O láske neláskavej

- intímna ľúbostná lyrika

- láska v sebe skrýva aj nenávisť, očarenie i sklamanie, sladkosť i trpkosť.

Oxymoron - spojenie dvoch pomenovaní, ktoré sa navzájom vylučujú.

zb. Križovatky

- odklon od intímnej lyriky, viac problematika všenárodná, objavujú sa aj motívy smútku, bezvýchodiskovosti, ktoré pramenia z jeho predtuchy vypuknutia ďalšej svetovej vojny - založená na symboloch a alegórii

zb. Elixír - záujem o verejné problémy, básnik zvádzal zápas v sebe, napätie medzi potrebami tela a ducha, rozumu a citu, večného blúdenia svetom bez istôt a istotami domova: je to boj o vnútornú rovnováhu vo svete plnom rozporov.

zb. Moloch, Bábel - protifašistické

Autor: Tomáš Bella (tomas@bella.as)
URL: http://kvas.cdtip.sk/maturita.htm
Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka