Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Erazmus Rotterdamský

Autor: Jana Kováčová - www.studentske.sk

Erazmus Rotterdamský (1467 - 1536), vlastným menom Gerhard Gerhards, nizozemský duchovný a renesančný učenec, jeden z hlavných predstaviteľov kresťanského Humanizmu. Ako nemanželský syn kňaza vstúpil Erazmus roku 1485 do augustínskeho rádu, roku 1492 ho vysvätili za kňaza. počas štúdií v Paríži nadviazal kontakty so skupinkou humanistov. V priebehu jednej zo svojich niekoľkých návštev Anglicka sa stal profesorom teológie a gréčtiny na univerzite v Cambridgei (1509 - 1514). Roku 1516 vydal grécky text Nového zákona, po ktorom nasledoval latinský preklad. tento čin mal ďalekosiahly význam pre európskych humanistov, ktorí pokladali klasickú antiku za základ západoeurópskeho vzdelávacieho systému. Potom nasledovali vydania raných kresťanských autorov. Erazmovu slávu ďalej zvýšili diela ako Chvála bláznovstva roku 1509, vtipná satira na monosticizmus a cirkev, ktorú venoval svojmu priateľovi Thomasovi Morovi.

Do roku 1521 Erazmus cestoval po Európe, prednášal a zúčastňoval sa vedeckých dišpút. Želal si pokojnú racionálnu protestantskú reformáciu. Roku 1521 sa sklamaný náboženskými konfliktmi odobral na odpočinok do Bazileja. Zomrel ako najslávnejší učenec svojich čias. Po jeho smrti upadli jeho diela do podozrenia a roku 1558 ich pápež Pavol IV. Zakázal.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka