Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


www.studentske.miesto.sk

#miesto_oblast_28#

E. M. REMARQUE

Traja kamaráti

Román,ktorý opisuje osud ľudí poznačených vojnou, pre ktorých návrat do reality života nie je oddpočinkom bojovníka, ale novým bojom s úzkosťou a so zúfalstvom a tiež bojom o holú existenciu v cynickej spoločnosti. Bezvýchodisková situácia týchto ľudí je nielen obžalobou hlbokého morálneho úpadku a zvrátenosti fašistických naháňačov, ale zároveň aj svedectvom o neschopnosti kapitalistiko-liberálnej vlády vtedajšieho Nemecka brániť seba a svojich občanov.
Dej: Hlavnými hrdinami románu sú traja kamaráti Robert Lohkamp, Otto Koster a Gottfried Lenz, ktorí sú vlastníkmi autodielne s benzínovou pumpou a tiež starého škaredého športového auta Karla, s ktorým pretekajú na cestách s inými autami. Pri jednych takýchto pretekoch, pri príležitosti Robertových narodenín sa zoznámia s mladým dievčaťom Patriciou Hollmanovou, ktorému spočiatku Robert nevenuje pozornosť, až pri odchode si všimne aká je pekná a zaľúbi sa do nej. Robertov bezcieľny život sa zmení, nachádza
svoj životný cieľ- spoločný život s Patriciou, ktorý sa mu splní.
Ich spoločný život je šťastný, chodia spolu do divadla a na rôzne zábavy a tiež idú na dovolenku, kde sa však stane nešťastie, Pat sa obnoví stará choroba a musí ísť do sanatória. V tom čase Lenza zastrelia na politickej schôdzy a tak sa pomaly začína rúcať ich život. Koster a Robert sú nútení pre nedostatok práce predať autodielňu, nechajú si len Karla. Robert odchádza za Pat do horského sanatória, kde sa im však po čase míňajú peniaze a tak Otto odýde, aby predal Karla a umožnil tak Robertovi prežiť posledné chvíle so zomierajúcou Pat.
Remarque v " Troch kamarátoch " plasticky stvárnil agóniu Nemeckej republiky, nástup fašizmu, spolu s jeho demagógiou a pod
losť. Aj v tomto až neskutočne mátožnom ovzduší smrteľného zápasu chorého organizmu v ovzduší prechodu " z noci čiernej do najčiernejšej " je kontrapunkticky vykreslená láska Roberta a Pat, napriek všetkej obrannej dočastnosti a prízvukovanej civilnosti láska nežná, obetavá a tragická. Pat, tak ako aj Robert je typické stratené dieťa svojich čias, sirota z " dobrej rodiny " odsúdená po vojne na doslovný " výpredaj " svojej bývalej existencie, rovnako málo zakotvená v triede, z ktorej vyšla ako Robert, navyše smrteľne chorá. Je to okrem iného stvárnenie hrdinského zápasu so smrťou.
Osudy hrdinov, tak ako vo väčšine Remarquových diel, sa končia tragicky. Ovplyvňuje to autor osud a pocity v situácii bez východiska. V románe dokázal pravdivo a umelecky stvárniť základné ľudské osudy - priteľstvo a lásku, ktorú vykreslil ako tú najnežnejšiu, obetavú a ušľachtilú. Je to román o živote, láske i umieraní. Popri hodnote solidarity, družnosti a kamarátsva poukazuje aj na hodnotu ssebaobetovania, ktorá nepotrebuje ani veľké ideály, aby sa stalo veľkým skutkom v krátkom živote človeka.

Charakteristika:
Roberta Lohkampa - patrí do generácie, ktorá citovo dozrievala v zákopoch. Skutočnosť, do ktorej sa vracia nie je však idylickým odpočinkom, ale bojom o existenciu. Jeho život bol prázdny, napĺňali ho len jeho dvaja frontivý priateľia a alkohol. Toto trvalo len do chvíle, keď spoznal Pat. Po tomto okamihu má jeho život zmysel - je ním Pat a láska k nej. Osud mu však nežičí, na vlastnej koži spoznáva fanatizmus ľudí, nastupujúci fašizmus, keď na politickej schôdzi zastrelia Lenza. Ani spolu s Pat nie je šťastný, ich šťastie prekazí smrteľná choroba Pat. Robert je typický predstaviteľ vtedajšej neľahkej povojnovej doby a doby nástupu fašizmu, doby, keď prežijú len tý, ktorí majú potrebnú dávku ľahostajnosti a cynizmu. Robert má znaky autora, jeho život sa
ponáša na život Remarqua. Je to statočný človek, ktorého však ži
vot prinútil stať sa drsným. Jeho život je plný sklamaní a nešťastia, ale nezostáva ľahostajným tak, ako mnoho pokrokovo zmýšľajúcich Nemcov, ktorí sa na vlastnej koži spoznali tragédiu I. svetovej vojny a netúžia spoznať ďaľšiu.
Patricie Hollmannovej - je podobne ako Robert typické stratené dieťa svojich čias, sirota z " dobre situovanej rodiny ", ktoré bolo donútené k úplnému výpredaju svojej bývalej existencie. Žije ťažkým životom, ako mnoho iných ľudí v tom čase. Jej život je plný utrpenia, poznačený bojom o holú existenciu a prežitie. V čase, keď sa jej život stáva šťastným a začína ho prežívať napno, jej rozlet prekazí zákerná choroba, proti ktorej vedie hrdinnský, ale márny boj spolu s Robertom. Jej život je akási sladko-tragická existencia.
Jazykovo-štylistických prostriedkov - postoj autora k životu už nebolo možné stvárniť starou realistickou románovou technikou so známym odstupom epického rozprávača, s dejom odohrávajúcim sa v niekoľkých prúdoch, so štylisticky perfeknou, rafinovanou vetou, s umelecky vyváženou, bezchybnou vetou. V tomto diele je rozprávač priamo zainnteresovaný, je priamy, je ním Robert Lohkamp. Dej románu sa chronologivky odvíja po jednej, striktne opisnej línii a postavy pôsobia psychologicky presvedčivo, sú autentické. Štýl je tiež autentický," drsný ", civilný je aj štýl, ktorý zachytáva banálne dialógy a kontraste s lyrickým opisom Pat. V jeho postavách je časť toho, čo sám prežil. Jeho opis nezachytáva len povrch vecí, udalostí a sveta, opis je len zdanlivým odrazom životného povrchu, pretože odkrýva historicky verne a psychologicky úprimne spoločenskú situáciu a vnútorný svet postáv lepšie ako klasický opis a neskorší vnútorný monológ. Dielo má dojem autentickosti, historickej a životnej pravdivosti.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka