Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


ETOLÓGIA 

Zdroj: http://vkovac.miesto.sk/referaty.htm

Je to súčasť zoopsychológie alebo ekológie chovania, študuje životné prejavy a správanie živočíchov  , ich inštinktov , zvykov  a spôsobov života.Analyzuje formy vrodeného chovania a vplyv motivácie na výsledky učenia zvierat. Samotný názov etológia sa skladá z 2 gréckych slov: etos + logos   = správanie + veda. Za zakladateľov etológie sa pokladajú holantský zoopsychológ icolas Timberger , rakúsky ornitológ Konrad Lorenz  a nemecký fyziológ Karl von Frisku. Ich spoločné snaženie bolo v roku 1973 odmenené Nobelovou cenou za fiziológiu a medicínu. Pri tvorbe tejto vedy  sa opierali o poznatky niektorých biologických vied , ako napríklad : fiziológia , psychológia , sociológia alebo ekológia. Veľké množstvo poznatkov tejto vedy bolo získaných priamo v prostredí pre živočíchy prirodzenom , teda v prírode.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka