Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Fajčenie

Väčšina dospievajúcich chce aspoň raz vyskúšať fajčenie ciga-
riet. Či sa z toho pre nich vyvinie zdravotné riziko, rozhoduje ve-
ľa faktorov. Jedným z nich je príklad, ktorý dieťaťu dávajú rodi-
čia, ak fajčia. Ďalším stimulátorom je príklad kamarátov a napokon
aj jeho vlastné citové problémy ho môžu priviesť k tomu, že hľadá
únik vo fajčení.

Aj keď fajčenie počas krátkeho obdobia nepoškodí zdravie die-
ťaťa, je jedným z najzávažnejších rizikových faktorov pre zdravie
v dospelom veku. Pretože základ tohto zlozvyku sa najľahšie vytvára
v puberte, musia rodičia vyvinúť všetko úsilie na to, aby fajčenie
deťom znechutili jednak svojím vlastným príkladom a jednak trpezli-
vým a častým vysvetľovaním škodlivosti fajčenia už od detstva.

Fajčenie je základnou príčinou mnohých vážnych chorôb, ako sú
rakovina pľúc alebo ochorenia srdca a krvného obehu. Ak človek faj-
čí pravidelne, každou vyfajčenou cigaretou stráca približne 5 minút
zo svojho života. Ak prestane, šanca, že bude trpieť na chorobu,
ktorú cigaretový dym vyvoláva, sa zmenší s každým úspešným nefaj-
čiarskym rokom.

Súbor poslal: Sephia

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka