Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Reklamný plán

Súbor poslal: Sephia

Firma ICELIFE, nový slovenský výrobca a distribútor lyžiarskej výstroje má tendenciu presadiť sa na slovenskom trhu, ktorý ovláda pomerne silná zahraničná konkurencia, ktorá sa opiera prevažne o silnú a stabilnú pozíciu na trhu ako i na osvedčenú a známu značku.

1.       Určenie cieľov

Cieľom firmy je vytvoriť si dobré meno a získať čo najväčší podiel na trhu /asi 50 % v priebehu 3 rokov/. Vzhľadom na to, že vzniká nový výrobca a ten prináša na trh nové výrobky a zároveň sa chce umiestniť na trhu medzi konkurenciou s dlhšou tradíciou, volí kreatívny, informačný a zároveň presvedčovací spôsob reklamy. Informatívnou reklamou má v pláne vytvoriť dobrý image firmy a informovať zákazníkov o produkte. Kreativitou chceme obrátiť pozornosť zákazníkov práve na naše výrobky, ktorých prezentácia musí byť niečim netradičná. Zákazník by mal vnímať výrobok ako konkurencieschopný, cenovo výhodný a samozrejme kvalitatívne na vysokej úrovni.

2.       Rozhodnutie o rozpočte

Rozpočet bude vychádzať z predpokladaného obratu, ktorý bol určený nasledujúcim spôsobom.

Podnik investuje do výroby Sk 15 000 000,--, ktoré chce získať formou úveru čiastočne z banky, časť zo súkromného sektoru, pričom umožní investorovi kapitálovú účasť v spoločnosti a uverejnenie jeho firmy v reklame.

Celkové náklady na jednotku výroby /l pár lyží/ predstavujú Sk 10 000,--.

Firma počíta so ziskom 20 %, t.j. Sk 2 000,--.

Predajná cena spolu s DPH tvorí čiastku Sk 14 760,--.

Podnik je teda pri nákladoch Sk 10 000,-- za jednotku produkcie schopný vyrobiť 1 500 párov lyží.

Výnosy z tejto produkcie by mali byť SK 221 400 000,--.

Na reklamu bude vyčlenených 20 % z obratu, čo predstavuje SK 45 000 000,--.

Na trh prichádza nová firma, ktorá sa snaží získať spotrebiteľovu náklonnosť a čo najväčší podiel na trhu. Pretože je neznáma, musí počítať s vyššími nákladmi na reklamu, ale pretože intenzita a frekvencia reklám konkurentov v odvetví na tomto trhu je pomerne nízka, firma môže náklady na reklamu čiastočne znížiť.

3.       Rozhodnutie o správe

a.)    obsah reklamy – hlavnou prioritou firmy je výroba kvalitnej lyžiarskej výstroje, a preto i reklama by mala poukazovať na kvalitu a ďalšie prednosti výrobkov

b.)    realizácia oznamu správy – reklamný spot bude zameraný na rastúcu popularitu extrémných a zimných športov, využijeme i spoty z oblasti horského filmu a ako už bolo naznačené, všetko musí byť realizované formou, ktorá osloví mladých, zabudnúť však nemožno ani na dospelých a deti.

c.)    šírka obsahu – chceme osloviť 60 % trhu – 3 000 000 zákazníkov

d.)    frekvencia – reklamná kampaň sa začne v mesiaci október a potrvá približne do januára.

2 x denne v TV, 3 x denne v rádiu, internet.

Firma bude vystupovať ako sponzor všetkých športových podujatí vo Vysokých Tatrách a vytvorí spoluprácu s tamojšími lyžiarskymi strediskami. Tie by sa časom mohli stať naším stálym zákazníkom.

 

4.      Rozhodnutie o médiách

-                     TV – obsiahne každú domácnosť, využíva obraz aj zvuk – 2 x denne 3 x do týždňa v l mesiaci, neskôr 2 x denne

-                     Rádio – dobré lokálne krytie, menej finančne náročné – 3 x denne

-                     Internet – moderná forma reklamy, ktorá osloví prevažne mladých

-                     Športové podujatia – vytvára u zákazníka dobrý dojem o firme

5.       Hodnotenie reklamy

V dôsledku intenzívnej reklamy sa veľké množstvo zákazníkov dozvedelo o nových výrobkoch, množstvo predaných produktov rastie. Prostredníctvom zahraničných turistov a športovcov má o naše produkty záujem i zahraničie. Investor je s priebehom celého procesu spokojný a investuje ďalšie peniaze do rozvoja podnikania. Obrat ešte stále nepokryl vynaložené náklady, preto reklamná kampaň bude ešte naďalej pokračovať a podporovať predaj. Zdá sa, že sme na najlepšej ceste na úspechom ... .

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka