Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Fonéma, hláska a graféma

Autor: Sino

Zvukovou stránkou jazyka sa zaoberajú jazykovedné disciplíny fonetika a fonológia.

Fonetika - skúmanie a opis tvorenia zvukov reči artikulačnými orgánmi.

Fonológia - vzájomné vzťahy medzi fonémami a ich zvukovými vlastnosťami 

Fonéma - najmenšia zvuková jednotka

Hláska - konkrétna podoba fonémy v reči

Graféma - písmeno

Platí jednej fonéme zodpovedá jedna graféma .

Rozličné konkretizácie tej istej fonémy nazývame varianty fonémy.

Artikulačné ústroje - pery - labia
                      zuby - dente

         Spisovná výslovnosť - Ortoepia

Je náuka o spisovnej výslovnosti. V slovenčine pre spisovnú výslovnosť sú osobitne dôležité

najmä tieto javy : ■ znelostná asimilácia

- výslovnosť spoluhlásky v
- výslovnosť dvojhlások
- výslovnosť spoluhláskových skupín a zdvojených spoluhlások   
- rytmické krátenie
- mäkkosť a tvrdosť spoluhlások

Rozdelenie spoluhlások podľa účasti hlasu.

Znelé - b, d, ď , dz, dž, g, h, z, ž, v
Neznelé - p, t, ť, c, č, k, ch, s, š, f
Nepárové znelé - m, n, ň, l, ľ, r, j 

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka