Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Fotovoltická elektráreň

Princíp fungovania:
Fotovoltaický jav:
Keď slnečné žiarenie dopadá na povrch článku, fotóny sa zrážajú s elektrónmi a tým im odovzdávajú svoju energiu. Elektrón s prijatou energiou opúšťa svoje miesto v obale atómu a začne sa voľne pohybovať v kryštálovej mriežke. Tým vznikne pár elektrónu a diery. Tento pár sa na rozhraní PN rozdelí, čím vzniká rozdiel elektrických potenciálov. Pri prepojení vrstiev vzniká elektrický prúd.

Výhody:

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka