Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


František Švantner
#miesto_oblast_28#
                     František Švantner : Piargy
     Môžete ich ľahko  nájsť na mape. Choďte smelo  hore Hronom a tam,
kde sa  vám už zelená farba  spod prsta celkom vylení,  zabočte doľava
k potoku, ktorému  zabudli pripísať meno alebo  nevedeli, ako sa volá;
hoci odjakživa celý vidiek ho nazýva Belicou. Pri prameni tohto potoka
dolina sa  rozkaluje vo dvoje.  Jeden úplaz otáča  sa okolo vypučeného
bachora  Malého Roháča  a vplieta  sa  do  Magurských hôľ  a druhý  sa
vyplazuje rovno pod  Končistú. Toto sú Piargy; dolina  rovná ako rúra,
stisnutá z oboch strán grúňmi, tuhore  ústiaca do úzkej prte, ktorá sa
škriabe horou  a po kosodrevinou  rozťahuje sa do  lievika, kde spúšťa
končiar  vršiska každej  jari šedivé  skaly, akoby  chcel túto  jedinú
dieru do sveta zapchať, zatarasiť, aby ňou nemohli prejsť zvedavci.
     Osada Piargy nejestvuje.  Zmizla zo sveta za jednu  noc, akoby ju
boli čerti  do pekla poodnášali aj  s ľuďmi aj so  zvieratami. Zostala
len Johanka  so svojím mužom  Klementom a štyri  múry ich chalupy  ako
hrozná výstraha. Piargy a ich obyvateľstvo prežilo svoju poslednú noc.
Ach, a bola to hrozná noc. Keď sa zvedaví ľudia bielej Johanky na túto
noc dopytujú, zadúša sa ešte preľaknutím. Táto udalosť sa stala v noci
z fašiangovej nedele na pondelok.  Všetci piargovčania boli zídení pri
pochabej  Magduši,  len  starci  zostali  doma  deťom čítať zo starých
kalendárov. U Magduši bolo kriku, vravu, hudby a pálenky dosť. Klement
si dohadoval prácu so starým  Belušom. Johanka bola pri Sprostej Léne,
ktorá mala už druhý deň  pôrodné bolesti. Krstná mater začali hovoriť,
ako počuli, čo sa deje vo vedľajšej izbe : A neminie nás to nešťastie,
lebo ho predpovedalo Písmo. Vyjde  siedmy anjel medzi hviezdy, zatrúbi
a povstanú mocné hlasy  na zemi aj na nebi. Ale  skôr, než prídu tieto
veci, zrodí sa z nehodnej ženy Ancikrist. Bude sa podobať našim deťom,
len na  tele bude mať chlpy  ako cap, - vraveli,  obracajúc sa k tetke
Uli pomaly.  Krstná mater pokračovali  : Dobrotivý pánboh  mu nedovolí
dlho  vládnuť.  Zakape,  len  čo  sa  mu  oči  rozlepia,  ale  to  nás
nezachráni. Jeho jedovatý dych postačí sa rozliať a zaplaviť celú zem.
A to  bude koniec  sveta. Zem   sa bude  rozkalovať ako  zle vykysnutý
a vyváľaný  chlieb a  rozpálenej peci.  Priepasti nebudú  mať dna, nuž
nikoho nevydajú na svetlo božie,  koho raz prehltnú. Slnko očernie ako
zhnitá  plánka v  sene a  neukáže sa  na oblohe,  lebo nebude mať komu
svietiť.  Ľudia  biedne  pohynú.  Jedným  strach  vyrve  srdce: iní sa
poškrtia navzájom. Mesiac  sa zaleje celý krvou a  hviezdy popadajú do
mora. Noc sa  zleje s dňom, a komu ostanú  ešte oči, oslepne od veľkej
tmy.  Všetko  sa  pohne  zo  svojho  miesta.  Vrchy  sa otvoria a budú
rozhadzovať skaliská  zo svojich útrob. Hroby  sa poroztvárajú a prídu
ešte  napokon mŕtvi  besedovať so  živími. Voda  sa vyšinie z morských
hlbín, zaleje zem  ako pri potope a obloha sa  zvinie ako papier. Beda
tomu,  koho tento  trest boží  zastihne. V  izbe vedľa  naďalej všetci
besneli a pili. Magduša si  vždy domov privliekla nejakého chlapa, aby
sa doma nenudila. Aj teraz  si priviezla nejakého študenta z Bystrice.
Svojho frajera vláčila ani bábiku  z handričiek. Neviem veru pochopiť,
prečo si  vybrala takého popolúcha. Veď,  ako viem, žena je  len vtedy
hrdá, keď  má pri sebe poriadneho  chlapa. No a toto  malo nohavice na
tráčikoch  ako  päťročné  chlapča.  Vlásky  malo  prihladené, hádam aj
cukrovou vodou  pozliepané, tváričku ani  dievča, maličkú ružovú,  ani
chlp  pod nosom  a na  brade, ani  pliec, ani  poriadneho pása, len to
vyvaľovalo veľké oči.  Nuž nebol vám to ani ku  prsiam ani do postele:
také neodplekané chúďa.  Poriadna žena by sa s  ním nezapodievala. Ale
Magduša išla na ňom oči nechať.
     V tomto  zmätku zrazu Léna začala  rodiť. Johanka zostala pomáhať
pri pôrode  aj keď by  najradšej už teraz  zbalila veci a  s Klementom
odišla do mesta. Léna mala  namáhavý pôrod. Léna porodila mŕtve dieťa,
ktoré sa podobalo Ancikristovi, ktorého popisovala Krstná mater. tetka
Uľa nadniesla  v tú chvíľu  na rukách Lénino  dieťa. Nebolo väčšie  od
kocúra, ale po tele malo chlpy ako cap. Išlo ma vychytiť. Krstná mater
si  oboma rukami  zakrývali tvár  a pišťali  ani pricviknutá myš.
Jaj, jaj. Dobré s nami a zlé preč. Šťastie, že to čudo neprebýva medzi
nami,  lebo len  dívať sa  naň bolo  ťažko. Ale  krstná mater  vraveli
pravdu. Nežilo dlho.  Ba aj sa nazdávam, že ho  tetka Uľa priviedla na
svet mŕtve. Zadusilo  sa istotne v Léninom tele  a nestačilo vydýchnuť
na boží svet svoju moc, ktorá  mala všetko zahubiť, nuž aj sily, ktoré
sa  vyrútili  v  tú  noc  zo  zeme.  pohltili len úbohých Piargovčanov
a potom  sa pokyn  boží zastavil.  Hneď po  pôrode Johanka vybehla von
a utekala domov, lebo ak mala umrieť, chcela umrieť spolu s Klementom.
Mala ho stále viac rada. Bol k  nej dobrý a ohľaduplný. Ako išla domov
počula nejaké zvuky. Johanka pokročila  niekoľko krokov, ale musela sa
znovu zastaviť. Mala to opäť za chrbtom. Zamenilo to zvuk. Znelo teraz
tak,  akoby niekto  cez skalnú  štrbinu dýchal.  Dych bol  jednosmerný
a schytával so sebou studený  vzduch. Začínalo byť chladno. Schytávala
ju smrteľná  úzkosť, lebo si uvedomovala,  že sa to k  nej blíži. Viac
nemeškala. Vychytila sa a bežala  dolu chodníkom k múranici. A podivný
huk akoby bol len na to čakal,  roztiekol sa a naplnil dolinu. Lial sa
jej na päty, padal zhora, zošúchaval  s z bokov, utekal proti nej. Bol
na  všetkých  stranách  a  mocnel.  Jednako  mu  chcela  uniknúť, lebo
nemienila umrieť bez  Klementa. Bola už pri dverách  a vtedy počula to
pekelné zaryčanie  ľudí, ktoré aj jej  muža preľaklo. Úchytkom obzrela
sa  po Magdušinej  drevenici, ale  nevidela nič,  lebo mala oči slzami
zaliate.  Túto  hrôzu  v  Piargoch  prežili  iba  dvaja  ľudia Klement
a Johanka. Klement si  našiel prácu na železnici a  Johanka je už ôsmy
mesiac  samodruhá. Ak  nás ešte  šťastie neopustí,  budeme mať  dieťa.
Možno bude chlapec. A ja by som rada, keby sa podal na otca.

Tieto súbory vám prináša kolektív bývalej 4.C
(1996/98) na Obchodnej akadémii v Považskej Bystrici.
Textové dokumenty pochádzajú 
z bližšie neurčeného zdroja na Gymnáziu
v Považskej Bystrici.

http://kvas.cdtip.sk/maturita.htm

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka