Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Gabriel García Márquez

 

Gabriel García Márquez

Crónica de una muerte anunciada

 

Kronika vopred ohlásenej smrti

 

Štefan Vantroba

 

Kroniku vopred ohlásenej smrti napísal kolumbijský spisovateľ Gabriel García Márquez v roku 1981 vo svojich 51. rokoch. Toto dielo nieje veľmi rozsiahle, aj tak sa však Márquezovi podarilo zopakovať svoj úspech, ktorý prvý krát dosiahol dielom "Sto rokov samoty". Tri roky po prvom vydaní dielo dosiahlo veľký komerčný úspech. Predalo sa viac ako 10 miliónov výtlačkov.

Autor v diele vyobrazuje autentický príbeh, ktorý sa odohráva v malom kolumbijskom meste. Hlavným bodom v celom príbehu je udalosť, kedy ženích ešte v priebehu svadobnej noci vráti nevestu rodičom pretože nieje panna. Celý príbeh je veľmi jednoduchý a je naznačený už na začiatku románu. Nevesta označí bohatého mládenca Santiaga Nasaru ako človeka, ktorý poškvrnil jej česť. Nikdy sa však nevysvetlilo, či zvodcom bol skutočne Santiago Nasar alebo ho tak nevesta označila iba pod vplyvom okolností. ("...presne ho pripichla ako bezbranného motýľa na stenu, rozsudok nad ním bol vynesený. Santiago Nasar, - preriekla").

Dej knihy je vložený do niekoľkých pár dní okolo svadby na ktorej sa mal ženiť Bayardo San Román s Angelou Vicariovou. Ženích Bayardo San Román pochádza z bohatej rodiny, nevesta z obyčajnej rodiny žijúcej v malom domčeku na kolumbijskom vidieku. Tradícia prikazuje nápadníkovi žiadať o ruku rodičov nevesty a tak sa aj stane. Vzhľadom na spoločenské postavenie nápadníka rodičia svadbu povolia. Aj keď si je nevesta vedomá, že svojim konaním ublíži svojej rodine i sebe, nechá nového manžela zistiť pravdu. Po osudnej noci novomanžel z mestečka odchádza a bratia nevesty sú odhodlaní splniť svoju "povinnosť pred Bohom". Takto sa rovnako obhajujú pred súdom, ktorý je vedený proti nim. Z ďalšieho diania je zrejmé, že bratia nehoria veľkou túžbou zavraždiť Santiaga Nasara. Svoj úmysel oznamovali takmer každému, koho stretli. Možno dúfali, že im v tom niekto zabráni, alebo že niekto stihne Santiaga vopred varovať. Tím by splnili svoju "povinnosť" pomstiť česť svojej sestry a zároveň by nedošlo k zbytočnej vražde. Nakoniec dochádza k situácií, že väčšina obyvateľov mestečka vie o tom, čo sa chystá, okrem samotného Santiaga. Vo chvíli keď sa to dozvie i on, je pozde a nemôže už svojim vrahom utiecť.

Celá kniha je písaná relatívne zvláštnou formou. Ako už názov hovorí, jedná sa o kroniku. Autor seba samého predstavuje ako jedného obyvateľa mestečka, ktorý sa celkom dobre pozná s hlavnými postavami príbehu. Vzhľadom k tomu, je možné, že sa jedna o pravý príbeh. Dej knihy pozostáva prevažne z rozprávania jednotlivých postáv a zo zobrazovania ich pocitov. Taktiež autor podrobne zobrazuje situácie, pri ktorých s príslušnými postavami diskutoval o dávnej udalosti, prípadne ich ďalší život. Príbeh je možné taktiež chápať ako pokus o vyrozprávanie skutočnej pravdy o tom, čo sa kedysi stalo.

Autor sa v knihe snaží do najmenších podrobností charakterizovať život v obyčajnej kolumbijskej komunite v danom období. Dôkladne popisuje domy, zamestnanie a život jednotlivých postáv románu. Dej sa na kroniku zvláštne posúva do minulosti alebo do budúcnosti len aby sa vysvetlili niektoré súvislosti celej udalosti.

Mnoho udalosti je v knihe načrtnutých náznakom. Autor načrtne iba situáciu a necháva na čitateľovi aby si zvyšok domyslel. Jedna z takých udalosti nastáva, keď sa bývalý novomanžel po 40 rokoch objaví vo dverách nevesty a prehlási "Tak som tu". Týmto výrokom autor kapitolu končí.

Dej knihy by sa dal charakterizovať ako dnešnej realite dosť vzdialený. Tento fakt núti zamýšľať sa nad dejom. Európanovi 21. storočia sa môžu zdať niektoré fakty dosť skreslené, čo vyvoláva otázky nad tým, či je možné, aby sa niečo také stalo. Je možné, že pre nasledujúcu generáciu sa dielo stane absolútne nepochopiteľným, pretože táto generácia nebude ochotná nad popisovanými udalosťami uvažovať.

Osobne by som dej knihy označil za dosť pochmúrny. Autor si taktiež potrpel na dôkladnom popise situácií a prostredia, pričom tak podrobné opisy čitateľ zväčša nevyhľadáva a v tak veľkom rozsahu začínajú pôsobiť nudne (tj. napríklad dôkladný popis rozkladajúceho sa tela). V dnešnej dobe je ekonomickejšie ísť rovno na vec.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka