Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Giuseppe  Garibaldi

 4.7.1807    -  2.6.1882

Bol to taliansky revolucionár ,vodca demokratického krídla talianskeho risorgimenta. Od roku 131 bol účastníkom hnutia Mladé Taliansko. Roku 1834 bol medzi povstalcami v Janove  a potom bol za jeho neprítomnosti odsúdený k trestu smrti. V rokoch 1835 – 1848 bojoval za nezávislosť juhoamerických republík  ( Uruguay , Brazília ). 1848 – 49 sa zúčastnil revolučných bojov v severnom Taliansku a v Ríme proti Rakúsku a francúzskim intervenčným vojskám. Po porážke žil v emigrácii ( najmä USA , kde aj získal majetok , za ktorý kúpil ostrovy Caprera a Sardínia ). Roku 1859 akok premontský generál  a veliteľ  dobrovoľníckeho zboru alpských poľovníkov bojoval s rakúšanmi. 1860 viedol ľudové povstanie na Sicílii a dobyl Neapol. Pomohol zvrhnúť vládu Burbunovcov a zaslúžil sa  zjednotenie Talianska . 1866 bojoval v radoch talianskej armády proti Rakúsku , v prusko – francúzskej vojne 1870 – 71 bojoval na strane Francúzska ( zvolený  do franc. Národného zhromaždenia ). Sympatizoval s Talianskou iredentou , s Talianskou internacionálou a Parížskou komúnou.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka