Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Globalizácia

Autor referátu: fetamin

Globalizácia - slovo, ktoré v posledných rokoch počujeme veľmi často. Pripisuje sa jej úloha v narastajúcej konkurencii a úloha medzi zdrojmi bohatstva. Globalizácia predstavuje jeden z hlavných pohonov ekonomických zmien, ktoré maju vplyv na všetky oblasti bežného života.

Hmotná časť globalizácie sa vyjadruje tokmi zahraničných investícií. Obchodné údaje potvrdzujú, ze globálna ekonomika sa objavuje prostredníctvom regionalizacie v troch hlavných obchodných blokoch - EU, ASEAN a NAFTA. Napríklad v Európe v poslednom desaťročí 60-70 % obchodných tokov prebehlo v EU. Zahraničné priame investície tiež vyjadrujú konsolidáciu týchto globálnych regiónov.
Globalizácia má aj druhú stránku, tzv. nehmotnú. Predstavujeme si pod ňou internacionalizáciu toku informácií a poznatkov.
Rozoznávame tieto toky:

finančné toky

toky sprostredkovateľských služieb medzi firmami, posilnené dereguláciou trhov na celom svete;

formálna medzinárodná spolupráca v podobe spoločných podnikov, strategických aliancií a spoločného výskumu;

toky globálnych poznatkov vo vedeckých komunitách a toky prostredníctvom médií;

transfer poznatkov prostredníctvom väčšej mobility osôb a výmenných stáží v priemysle, politike, vede a kultúre.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka